Skip to main content

Test poglądów politycznych

Jesteś tutaj, ponieważ jeden z Twoich znajomych wspomniał o Tobie w swoich poglądach politycznych, które są następujące:

  • 36,1% Lewica, 16,7% Liberalizm
Wypełnij test
Result graph Comparison

Rozwój kwadrantów

Lewicowy liberalizm (Socjalliberalizm): Osoby w tym kwadrancie chcą bronić wolności jednostki, opodatkowując przy tym rynek i dostarczając świadczeń socjalnych potrzebującym. Zazwyczaj postrzegają oni siebie jako osoby szukające równowagi pomiędzy wolnością osobistą a sprawiedliwością społeczną, popierając przy tym wielokulturowość, świecki rząd i współpracę między narodami. Podczas gdy są oni zazwyczaj sceptycznie nastawieni do zaangażowania państwa w sprawy społeczne, uważają, że państwo powinno odgrywać znaczącą rolę w zwalczaniu dyskryminacji i zapewnieniu równego traktowania.

Prawicowy komunitaryzm (Konserwatyzm): Osoby w tym kwadrancie starają się utrzymać tradycyjny społeczny i ekonomiczny porządek oraz zachować suwerenność państwa. Zazwyczaj postrzegają się one jako obrońcy tego, czego chcieliby ich przodkowie, popierając zaostrzone prawa imigracyjne, tradycyjne wartości i silne wojsko. Podczas gdy zazwyczaj dostrzegają rolę państwa w sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym i kulturą, są oni nastawieni dość sceptycznie do zaangażowania państwa w ekonomię.

Lewicowy komunitaryzm (Socjaldemokracja): Osoby znajdujące się w tym kwadrancie starają się znaleźć komunalne rozwiązania społecznych i ekonomicznych problemów. Wspierają one rodzaj rządu, który reguluje nadmiar kapitalizmu i zmniejsza nierówności dzięki gospodarce mieszanej oraz państwu opiekuńczemu. Te osoby popierają również rozwiązania zbiorowe, redystrybucję gospodarczą i wspólne wartości społeczeństwa za pomocą demokracji uczestniczącej i państwa.

Prawicowy liberalizm (Libertarianizm): Jednostki w tym kwadrancie starają się podtrzymywać wolność, jako główne dobro polityczne we wszystkich aspektach. Mają one tendencję do postrzegania siebie jako zagorzałych zwolenników wolności osobistej i gospodarczej, i podchodzą sceptycznie do zbiorowych planów i celów, podkreślając zamiast tego zasadę dobrowolnego stowarzyszenia i zdolności jednostki do jej własnych osądów. Zazwyczaj sądzą oni, że państwo powinno być mniej zaangażowane, niż osoby z innych trzech kwadrantów, wierzą zamiast tego w spontaniczny porządek społeczny rynku.

Teoria i podejście

Oś pozioma: Lewica-Prawica

W naszym teście, oś lewica-prawica jest używana jako środek do badania poglądów gospodarczych respondenta, z lewej, sprzyjające interwencji państwa i regulacji gospodarki, z prawej sprzyjające wolności gospodarczej i ;leseferyzmowi;. Oznacza to, że lewica popiera starania państwa, aby ograniczać aspekty wolnego rynku, które uważa za niesprawiedliwe lub niemoralne, podczas gdy prawica uważa, że transakcje pomiędzy prywatnymi partiami powinny odbywać się bez ingerencji rządu.

Skala obejmująca stanowisko respondenta w kwestiach gospodarczych nie jest jednak wystarczająca, aby wyjaśnić znaczne różnice obserwowane pomiędzy obiema grupami. Dlatego wprowadziliśmy drugą oś.

Oś pionowa: Zwolennik komunitarianizmu-liberał

Najważniejsze przekonanie wszystkich liberałów jest takie, że przestrzeganie wolności jednostki jest ważniejsze niż potrzeby społeczeństwa. Lewicowi librałowie wydają się twierdzić, że osoba nie może korzystać ze swojej formalnej wolności bez danego stopnia edukacji i dóbr materialnych. Ich zdaniem wymagana jest redystrybucja dóbr od bogatych do biednych. W przeciwieństwie do nich, prawicowi liberałowie uważają, że opodatkowanie danej osoby bez jej zgody, po to, aby zapewnić świadczenia społeczne innym jest przymusem i stanowi naruszenie wolności osobistej. Mogą oni popierać organizacje charytatywne i pomoc biednym, ale wolą, aby było to dobrowolne.

Wszyscy zwolennicy komunitarianizmu wierzą, że dobro społeczeństwa powinno być ważniejsze, niż indywidualne pragnienia poszczególnych osób. Prawicowi zwolennicy komunitarianizmu mają tendencję do przyjmowania tego, co można nazwać ojcowskim spojrzeniem na politykę, faworyzowania hierarchicznego społeczeństwa i surowego podejścia do gróźb, tego, że przestępcy powinni przebywać w więzieniach, a obce mocarstwa być odstraszane silną obroną. Podczas gdy ideologiści lewicy mają tendencję do posiadania wartości liberalnych, badania wskazują na spory segment wyborców, którzy łączą lewicowy pogląd na ekonomię połączony z poparciem dla bardziej tradycyjnych wartości społecznych i sceptycznym poglądem na imigrację (Mudde 2013).

Wady i ograniczenia

Nasz test ma na celu objęcie głównego nurtu różnych opinii politycznych, jakie można znaleźć we współczesnych zachodnich demokracjach. Oznacza to, że nasz test nie uwzględnia opinii skrajnych lub niszowych, takich jak anarchosyndykalizm, anarchokapitalizm, socjalizm doktrynerski czy faszyzm. Chociaż istnieją testy poglądów politycznych, które mają na celu objęcie całej gamy opinii w stosunkowo prostych kwadrantach ustanowionych przez nasz system, praktyczne konsekwencje (takie jak spisek centrystycznych demokratycznych przywódców, rzut kamieniem od Hitlera i Kim Jong Un) wydają się być bardziej wprawiać w zakłopotanie, niż informować.

Innym problemem jest fakt, że chociaż obie osie są jednakowo ważne w teorii, w rzeczywistości polityki parlamentarnej wygląda na to, że sojusze są rzadko zawierane na podstawie podziału lewica-prawica. Pomimo, że liberałowie i zwolennicy komunitarianizmu powinni, przynajmniej w teorii, być w stanie zawierać sojusze przeciwko swoim oponentom, w rzeczywistości politycznej nie zdarza się to prawie nigdy. W związku z tym, pomimo tego, że oś lewica-prawica jest często określana jako przestarzała, pozostaje ona jednak jedną z najważniejszych skali w polityce amerykańskiej i europejskiej.

Źródła

Mudde, C.: 'Trzy dekady populistycznych partii prawicowych w Europie Zachodniej: I co z tego wynika?' Europejski Dziennik Badań Politycznych Tom 52, Wydanie 1, Styczeń 2013