Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test czystości Rice

Test czystości Rice powstał na Uniwersytecie Rice w latach 60. XX wieku i od tego czasu jest powszechnie używany w formie aktywności społecznej lub żartu. Test ma na celu zmierzenie, jak niegrzeczna lub niewinna jest dana osoba. Ma być zabawnym i żartobliwym sposobem na rozpoczęcie rozmowy o osobistych wartościach i doświadczeniach oraz zapewnić możliwość nawiązania kontaktu poprzez wspólne doświadczenia i poglądy.

Czy według testu czystości Rice jesteś osobą czystą czy nieczystą? Wskaż, czy kiedykolwiek zaangażowałeś(aś) się w którąś z wymienionych w poniższych stwierdzeniach czynności?

Pytanie 1 z 100

Czy kiedykolwiek…

Trzymałeś(aś) się za rękę ze swoją sympatią

NASTĘPNE

Test czystości Rice to ankieta polegająca na samoocenie, która służy do pomiaru poziomu "czystości" lub niewinności danej osoby. Został on po raz pierwszy opracowany na Uniwersytecie Rice w Houston w Teksasie w latach 60. XX wieku i od tego czasu jest szeroko stosowany przez uniwersytety w całych Stanach Zjednoczonych.

Test składa się z serii 100 pytań, obejmujących szeroki zakres tematów, w tym zachowania seksualne, używanie narkotyków i alkoholu, integralność akademicką i wartości osobiste. Pytania mają być prowokacyjne, a czasem jednoznaczne. Respondent wskazuje, czy kiedykolwiek zaangażował się w zachowanie opisane w poszczególnych pytanich.

Każdemu pytaniu przypisywana jest wartość punktowa. Najbardziej "czysta" lub niewinna odpowiedź otrzymuje najwyższą liczbę punktów. Następnie obliczany jest wynik całkowity, który jest interpretowany jako miara poziomu czystości lub niewinności danej osoby. Wyższe wyniki wskazują na wyższy poziom czystości.

Test czystości Rice nie jest oficjalnym testem czy badaniem i nie ma formalnej organizacji ani organu, który by go nadzorował. Zwykle jest przeprowadzany przez studentów w warunkach nieformalnych, takich jak pokoje w akademiku lub imprezy towarzyskie.

Pytania w teście są często skonstruowane tak, aby prowokować i mogą dotyczyć zachowań seksualnych, używania narkotyków i alkoholu, integralności akademickiej, wartości osobistych i innych tematów typowo związanych z życiem studenckim.

Respondenci mają wskazać, czy kiedykolwiek angażowali się w zachowanie opisane w każdym pytaniu. Punkty w teście przyznawane są na podstawie postrzeganego poziomu czystości lub niewinności związanego z każdą odpowiedzią.

Test czystości Rice jest często używany jako sposób na rozpoczęcie rozmowy o osobistych wartościach, doświadczeniach i granicach. Może być użytecznym narzędziem do refleksji nad własnym zachowaniem i wyborami oraz służyć do lepszego zrozumienia, jak dana osoba wypada na tle swoich rówieśników.

Należy jednak pamiętać, że test czystości Rice nie jest oceną naukową ani psychologiczną. Wyników testu nie należy wykorzystywać do formułowania osądów lub przyjmowania założeń dotyczących osób lub grup osób. Ważne jest również, aby zauważyć, że test może nie uwzględniać wszystkich doświadczeń i perspektyw i niekoniecznie jest odpowiedni lub właściwy dla wszystkich.

Testu nie należy traktować zbyt poważnie. Ma on być zabawnym i żartobliwym sposobem na rozpoczęcie rozmów o osobistych wartościach i doświadczeniach, dającym możliwość nawiązania kontaktu poprzez wspólne doświadczenia i poglądy.

Test czystości Rice nie jest diagnozą kliniczną ani dokładną oceną osobowości respondenta. Ocenę kliniczną należy zawsze przeprowadzać we współpracy ze specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Więcej informacji na temat naszych internetowych testów i quizów można znaleźć, zapoznając się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki związane z Twoim poziomem czystości lub niewinności.

2. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.