Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test Eysencka na poglądy polityczne

W latach 70. psycholog Hans Eysenck zasugerował, że znaczną część polityki można wyjaśnić za pomocą tylko czterech prostych czynników. Chociaż Eysenck przeprowadził pewne testy, które zdawały się potwierdzać jego teorię, to jednak ten kierunek badań został w zasadzie porzucony.

Co teoria Eysencka przewidziałaby u Ciebie? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 24

Kara śmierci jest barbarzyńska i powinna zostać zniesiona.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test Eysencka na poglądy polityczne IDR Labs jest własnością IDR Labs International. Test politycznego kompasu (Political Compass Test) jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pace News Limited. Kompas głosowania (Vote Compass) jest zastrzeżonym znakiem towarowym Vox Pop Labs Inc. Ani Pace News Limited, ani też Vox Pop Labs Inc. nie są w jakikolwiek sposób związane z naszą stroną.

Niniejszy test został opracowany na podstawie pracy doktora Hansa Jurgena Eysencka i rozwinięty przez analityków politycznych i respondentów ze wszystkich stron spektrum politycznego. Należy jednak pamiętać, że teoria polityki psychologicznej Eysencka ma również szereg krytyków. Co najważniejsze, niektórzy naukowcy podważają jego teorię lewicowego autorytaryzmu.

Testy kompasu politycznego lub poglądów politycznych, niezależnie od tego, czy są to profesjonalne testy oparte na badaniach, takie jak ten, czy też bezpłatne testy internetowe, takie jak te, które wypełnia się dla rozrywki, są wskaźnikami, które pomogą Ci ustalić wstępne pojęcie o własnym stanowisku politycznym. Należy jednak pamiętać, że żaden z opracowanych dotąd testów nie może z całkowitą dokładnością lub rzetelnością określić Twoich poglądów politycznych i żaden test kompasu politycznego lub poglądów politycznych nie zastąpi dogłębnego zapoznania się z zasadami funkcjonowania współczesnej polityki.

Autorzy tego bezpłatnego, internetowego testu Eysencka na poglądy polityczne posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo psychologią, psychologią polityczną, szkoleniami politycznymi i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego bezpłatnego testu Eysencka na poglądy polityczne zauważ, że jego wyniki przekazywane są na zasadzie "tak jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu Eysencka na poglądy polityczne, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test Eysencka na poglądy polityczne jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wyniki względem pięciu głównych wymiarów politycznych, które były obecne w demokratycznych krajach Europy lat 70-tych XX wieku.

2. Bez ukrytych celów. Istnieją różne testy na poglądy polityczne, jednak wiele z nich ma tak ukształtowane pytania, by respondent ostatecznie uzyskał wynik zgodny z poglądami politycznymi ich twórców. Niniejszy test wystrzega się ukrytych celów poprzez formułowanie pytań dokładnie w ten sam sposób, w jaki formułował je H.J Eysenck, zachowując jednocześnie opracowany przez niego model.

3. Perspektywiczne spojrzenie na politykę. Podczas gdy współczesne testy na poglądy polityczne są czasem nadmiernie uzależnione od problemów współczesności, niniejszy ten próbuje spojrzeć na politykę z perspektywy czasu, uwzględniając naukowe czynniki źródłowe, które mogą wpływać na orientację polityczną.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony z pomocą profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale naukowców, którzy są zawodowo związani z naukami politycznymi i psychologią, która ma wpływ na politykę.