Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test płci i gatunków literackich

Istnieją znane różnice między płciami w upodobaniach czytelniczych, zarówno pod względem gatunku literackiego, jak i płci autora, ale ich zakres i przyczyny nie są dobrze poznane. Mike Thelwall i jego współpracownicy z Uniwersytetu w Wolverhampton przeprowadzili analizę ilościową 201 560 książek i ich recenzji i odkryli silne różnice między płciami w ocenach wystawianych przez recenzentów książkom różnych gatunków.

Jaką płeć wskazuje Twój gust co do gatunków książek? Wskaż poniżej, w jakim stopniu podoba Ci się każdy z poniższych gatunków.

Pytanie 1 z 46

Jak bardzo podoba Ci się…

Literatura fantastycznonaukowa

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test płci i gatunków literackich opiera się na badanich akademickich Aubrey JS, Walus S, Click MA (2010) Twilight and the production of the 21st century teen idol. In: Click MA (ed.) Bitten by Twilight: Youth Culture, Media, & the Vampire Franchise. New York: Peter Lang, pp. 225–242.

Badanie stanowiące podstawę tego testu sprawdza wpływ płci czytelnika i autora na recenzje książek w platformie Goodreads. Analizuje dobrze ugruntowane różnice między płciami w upodobaniach dotyczących książek, szczególnie w odniesieniu do gatunku literackiego i płci autora, a także zagłębia się w przyczyny leżące u podstaw tych różnic.

W badaniu wykorzystano dane z platformy Goodreads.com, na której użytkownicy mogą oceniać i recenzować książki, i przeanalizowano sposób, w jaki płeć czytelnika i autora wpływa na oceny książek w obrębie gatunku literackiego. Odkryto znaczne różnice w ocenach recenzentów w zależności od płci, przy czym recenzentki preferują współczesne romanse, a recenzenci płci męskiej preferują krótkie opowiadania.

Co ciekawe, badanie ujawnia spójny wzorzec, w którym recenzenci oceniają wyżej książki napisane przez autorów ich własnej płci, co sugeruje, że uprzedzenia związane z płcią wykraczają poza literaturę. Jedynym wyjątkiem od tej tendencji jest gatunek komiksu, gdzie recenzenci płci męskiej preferują autorki, pomimo ich stosunkowo niewielkiej reprezentacji w tym gatunku.

Analiza częstotliwości występowania konkretnych wyrazów dodatkowo potwierdza koncepcję zróżnicowanych upodobań czytelniczych ze względu na płeć czytelnika. Autorzy, zwłaszcza kobiety, włączają więcej odniesień do związków i romansów w powieściach kryminalnych i fantastycznych, co jest zgodne z preferencjami recenzentów tych gatunków.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to dostarcza cennych informacji na temat złożonego wzajemnego oddziaływania płci czytelnika i autora na kształtowanie recenzji i upodobań czytelniczych. Podkreśla powszechność uprzedzeń związanych z płcią w korzystaniu z literatury i sugeruje, że autorzy mogą uwzględniać te uprzedzenia w swoich dziełach.

W tym artykule zbadano wpływ płci czytelnika i autora na recenzje książek na popularnej platformie internetowej Goodreads zawierającej recenzje i rekomendacje książek. Autorzy badają ugruntowane różnice w upodobaniach literackich pod względem płci czytelnika, szczególnie w odniesieniu do gatunku literackiego i płci autora, a także zagłębiają się w przyczyny leżące u podstaw tych różnic.

Aby przeprowadzić badanie, naukowcy przeanalizowali duży zbiór danych dotyczący recenzji książek na platformie Goodreads, obejmujący ponad 1,5 miliona recenzji 100 000 książek. Skupili się na pięciu gatunkach: współczesnym romansie, kryminale, fantasy, literaturze fantastycznonaukowej i krótkich opowiadaniach.

Ich analiza ujawniła znaczne różnice w ocenach w zależności od płci recenzentów. Recenzentki konsekwentnie oceniały wyżej współczesne powieści romantyczne niż inne gatunki, podczas gdy recenzenci płci męskiej preferowali krótkie opowiadania. Ten wzorzec dotyczył wszystkich grup wiekowych i nawyków czytelniczych.

Co więcej, badanie wykazało stałą tendencję do faworyzowania książek napisanych przez autorów tej samej płci co recenzenci. W przypadku większości gatunków recenzenci przyznali wyższe oceny książkom napisanym przez autorów tej samej płci, co sugeruje, że uprzedzenia związane z płcią wykraczają poza literaturę i wkraczają w sferę codziennego korzystania z książek. Jedynym wyjątkiem od tej tendencji był gatunek komiksu, w którym recenzenci płci męskiej preferowali autorki, pomimo ich stosunkowo niewielkiej reprezentacji w tym gatunku.

Aby zbadać przyczyny leżące u podstaw tych zróżnicowanych ze względu na płeć czytelnika preferencji, badacze przeprowadzili analizę częstotliwości występowania konkretnych wyrazów w recenzjach książek i opisach autorów. Ich ustalenia wykazały, że autorzy, zwłaszcza kobiety, włączają więcej odniesień do związków i romansu w powieściach kryminalnych i fantasy, co jest zgodne z preferencjami recenzentów tych gatunków.

Podsumowując, badanie to dostarcza cennych informacji na temat złożonego wzajemnego oddziaływania płci czytelnika i autora na kształtowanie recenzji i upodobań literackich. Podkreśla powszechność uprzedzeń związanych z płcią w korzystaniu z literatury i sugeruje, że autorzy mogą uwzględniać te uprzedzenia w swoich dziełach. Wyniki podkreślają również znaczenie uwzględniania płci jako czynnika przy analizie recenzji książek i upodobań.

Bezpłatne, internetowe quizy nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test jest dostarczany za darmo.

2. Kontrola statystyczna. > Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.