Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test nastawienia do transpłciowości

Status społeczny osób transpłciowych jest jednym z nowych frontów w kulturowej wojnie między prawicą a lewicą. Ten od lat marginalizowany problem dotyczący statusu osób transpłciowych jest obecnie szeroko omawiany w programach talk show o największej oglądalności i obecny w najważniejszych hollywoodzkich produkcjach filmowych. Opierając się na danych z Centrum Badawczego Pew i na podstawie kwestii, które obecnie dzielą społeczeństwo, niniejszy test określi Twoje nastawienie do transpłciowości.

Określ swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 26

Osoby transpłciowe są celem niesprawiedliwych ataków i nękania przez policję.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test CT-TGA© jest własnością IDR Labs International. Zestaw danych "2017 AMERICAN TRENDS PANEL WAVE 28 CENTRUM BADAWCZEGO PEW" jest własnością Centrum Badawczego Pew.

Test CT-TGA© nie jest zatwierdzony przez Centrum Badawcze Pew. Informacje i wyniki dostarczane przez niniejszy test mają charakter wyłącznie edukacyjny.

Test CT-TGA© jest istotnym i nowoczesnym indeksem i narzędziem do oceny postrzegania nierówności i relacji transpłciowych w Ameryce. Jakość ankiety Centrum Badawczego Pew została ogólnie bardzo wysoko oceniona przez bezstronnych recenzentów. Oryginalny zestaw danych został opublikowany przez Pew w 2017 r. w projekcie pod tytułem "2017 AMERICAN TRENDS PANEL WAVE 28 CENTRUM BADAWCZEGO PEW." Jest on dostępny na stronie internetowej Centrum. Aby skompletować ten zestaw danych, Pew przeprowadził ankietę wśród ponad 4500 dorosłych Amerykanów, postępując w każdym aspekcie według najwyższych standardów. Przyjmuje się zatem, że nasz test, ze względu na to, że opiera się na wnioskach Pew, zapewnia wysoki stopień wiarygodności w ocenie odpowiedzi respondenta względem stwierdzonych opinii z zestawu danych badania. Jak wskazuje tytuł, współczesne badania poglądów na temat relacji transpłciowych w Ameryce wskazują, że różne grupy ludności w Ameryce: mężczyźni i kobiety; mieszkańcy miast i wsi; republikanie i demokraci są bardzo odległe w postrzeganiu kwestii transpłciowych.

Test CT-TGA© nie jest powiązany ani zatwierdzony przez Centrum Badawcze Pew. Zestaw danych "2017 AMERICAN TRENDS PANEL WAVE 28 CENTRUM BADAWCZEGO PEW" jest własnością Centrum Badawczego Pew. Test CT-TGA© jest własnością IDR Labs International. Autorzy tego internetowego testu na nastawienie do transpłciowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo polityką, ankietowaniem i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu na nastawienie do transpłciowości przekazane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Darmowy i wiarygodny. Niniejszy bezpłatny, internetowy test na nastawienie do transpłciowości jest dostępny za darmo i pozwoli Ci ocenić Twoje postrzeganie transpłciowości w stosunku do potwierdzonych empirycznie parametrów odnoszących się do kwestii transpłciowości w Ameryce.

2. Pierwszy w swoim rodzaju. Ankiety dotyczące danych i środowiska, które wpływają na niniejszy test, pochodzą z wysokiej jakości ankiet przeprowadzonych wśród tysięcy dorosłych obywateli USA i obejmują wiele różnych stanowisk dotyczących kwestii transpłciowości.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo ankietowaniem i polityką.