Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na prawicowy/lewicowy autorytaryzm

Autorytaryzm to podejście do polityki charakteryzujące się poparciem dla silnej, scentralizowanej władzy i ograniczenia wolności jednostki. Pracownicy naukowi przez lata uważali, że autorytaryzm jest wyłącznie domeną prawicy. Ostatnio jednak Conway, Houck i współpracownicy odkryli dowody na lewicowy autorytaryzm.

Jesteś prawicowym czy lewicowym autokratą? Określ swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 24

Natura ludzka jest tak różnorodna, że w odniesieniu do randkowania, seksu, wychowywania dzieci i małżeństw nie ma JEDNEGO, prawidłowego sposobu życia.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na prawicowy/lewicowy autorytaryzm IDRlabs jest własnością IDRlabs. Idea prawicowego autorytaryzmu została opracowana przez R. Altemeyera na podstawie oryginalnych badań T. Adorno i współpracowników. Idea lewicowego autorytaryzmu została opracowana przez Conwaya, Houcka i współpracowników. IDRlabs nie jest powiązany z żadnym z tych pracowników naukowych ani ich instytucjami.

Niniejszy test został opracowany przy pomocy zawodowych analityków politycznych oraz respondentów ze wszystkich stron spektrum politycznego. Należy jednak pamiętać, że testy są jedynie wskaźnikami. Chociaż w większości przypadków będą się potwierdzały, to nie są nieomylne. Wszystkie testy na tej stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w celach edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako jakiekolwiek profesjonalne usługi lub gwarancje.

Testy i quizy na autorytaryzm polityczny, niezależnie od tego, czy są to testy profesjonalne lub "oficjalne", stosowane w badaniach akademickich, czy też bezpłatne, internetowe testy lub quizy na autorytaryzm, takie jak ten, są wskaźnikami, które pomogą Ci ustalić własny stopień i rodzaj autorytaryzmu politycznego. Żaden z kiedykolwiek opracowanych testów nie może z całkowitą dokładnością lub rzetelnością określić Twoich skłonności politycznych. Żaden test na autorytaryzm polityczny nie zastąpi dogłębnego zapoznania się z polityką Twojego kraju. Więcej informacji na temat badań nad lewicowym autorytaryzmem politycznym można znaleźć w Conway, L.G., III, Houck, S.C., Gornick, L.J. and Repke, M.A. (2018), Finding the Loch Ness Monster: Left‐Wing Authoritarianism in the United States. Political Psychology, 39: 1049-1067. doi:10.1111/pops.12470. Więcej informacji na temat prawicowego aspektu autorytaryzmu można znaleźć w Altemeyer, R. A. (1981). Right-wing authoritarianism. Winnipeg: University of Manitoba Press i pozostałych źródłach podanych w części wyników tego testu.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu na autorytaryzm polityczny posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo psychologią, psychologią polityczną i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego testu zauważ, że wyniki przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu współrzędnych politycznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na prawicowy lub lewicowy autorytaryzm jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci określić swój wynik względem dwóch form autorytaryzmu w oparciu o najnowsze obserwacje z recenzowanych badań prowadzonych przez wiodące uniwersytety i pracowników naukowych z dziedziny nauk społecznych.

2. Poparty naukowo. Nasz test na prawicowy lub lewicowy autorytaryzm został opracowany na podstawie najnowocześniejszych obserwacji z dziedziny nauk społecznych, opisanych i zbadanych przez doktorantów i profesorów na szanowanych zachodnich uniwersytetach.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego testu na prawicowy lub lewicowy autorytaryzm posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo polityką i badaniami psychometrycznymi.

5. Nowatorski. Nasz test na prawicowy lub lewicowy autorytaryzm jest jednym z niewielu bezpłatnych, internetowych testów lub quizów zajmujących się badaniem osobowości z uwzględnieniem hipotezy symetrii autorytaryzmu, która poszukuje potencjalnych symetrii w autorytarnych lewicowych i prawicowych opiniach politycznych.