Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test preferencji sąsiedztwa

Dane spisowe wykazują, że ludzie coraz chętniej dobrowolnie segregują się w politycznie jednolite społeczności. Dokładny mechanizm takiej segregacji nie jest do końca jasny. W tym celu naukowcy: dr Matt Motyl, dr J.P. Prims i dr Ravi Iyer wnioskują, że ludzie, do określenia, czy chcieliby mieszkać w danej społeczności, wykorzystują sygnały otoczenia związane z wartościami politycznymi.

W jakiej dzielnicy wolał(a)byś mieszkać i co Twoje preferencje sugerują na temat Twoich skłonności politycznych? Dla każdego z poniższych stwierdzeń wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 22

Chciał(a)bym mieszkać w okolicy, w której…

Wiele osób jeździłoby samochodami hybrydowymi.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test preferencji sąsiedztwa IDR Labs opiera się na druku próbnym pracy naukowej dr. Matt’a Motyla, dr. J.P. Prims’a i dr. Ravi’ego Iyer’a. Ich praca pojawi się w biuletynie Personality and Social Psychology Bulletin. Druk próbny to: 10.31234/osf.io/47zwv.

Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo oraz naukowo typologią, polityką i badaniem osobowości. Źródła wykorzystane przy tworzeniu testu preferencji sąsiedztwa IDR Labs obejmują badanie M. Motyla, J.P. Prims’a i Ravi’ego Iyer’a (przyjęte). “How ambient cues facilitate political segregation”. Personality and Social Psychology Bulletin. Druk próbny: 10.31234/osf.io/47zwv. J.R. Hibbing, K.B. Smith i J.R. Alford (2014): Predisposed: Liberals, Conservatives, and the Biology of Political Differences. Nowy Jork: Routledge. J. Graham, B.A. Nosek, J. Haidt, R. Iyer, S. Koleva, P. Ditto (2011): “Mapping the Moral Domain”. Journal of Personality and Social Psychology 101(2). IDR Labs International jest niezależnym przedsięwzięciem badawczym, które nie jest powiązane z żadnym z wymienionych wyżej pracowników naukowych.

Autorzy tego internetowego testu sygnałów otoczenia posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego darmowego, internetowego testu preferencji sąsiedztwa przekazywane są na zasadzie "tak jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test na lewicowe lub prawicowe sąsiedztwo jest dostarczany bezpłatnie i, opierając się na ustaleniach z recenzowanych badań wiodących naukowców z zakresu nauk społecznych, pozwoli Ci sprawdzić, jak Twój styl życia wskazuje na charakter Twoich skłonności politycznych.

2. Based on science. Our free political personality test has been developed on the basis of state-of-the-art social science, as written and researched by Ph.Ds and professional academics.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimowej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo zarówno typologią, polityką i badaniem osobowości.

5. Cutting edge. Our free political ambience cue test is one of the few free online tests that is dedicated to personality testing in the emerging field of biopolitics, which explores the social, genetic, and biological basis of our political opinions.