Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na strukturę chemiczną mózgu

Oparty na pracy dr Helen Fisher.

Amerykańska badaczka Helen Fisher postawiła hipotezę, że osobowości ludzi mogą być powiązane z chemiczną strukturą ich mózgu.

Inni naukowcy, przy pomocy funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI), sprawdzili teorię Fisher i doszli do wniosku, że cechy osobowości ludzi mogą rzeczywiście być powiązane z podwyższoną aktywnością w różnych obszarach mózgu.

Jaka jest struktura chemiczna Twojego mózgu? Określ swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 32

Nie zawsze jestem osobą tak niezawodną jak inni.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na strukturę chemiczną mózgu IDRlabs (IDR-BCT) jest oparty na pracy dr Helen Fisher oraz odtworzenia jej teorii przy pomocy funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). Test IDR-BCT nie jest powiązany z dr Fisher ani żadnym innym naukowcem, który przeprowadził alternatywne eksperymenty w tej dziedzinie.

Zgodnie z teorią dr Fisher, z kształtującą się osobowością człowieka można powiązać cztery związki chemiczne: Dopamina – układ przekaźnictwa dopaminowego (i powiązana norepinefryna) jest odpowiedzialny za takie cechy, jak ciekawość, kreatywność, giętkość umysłowa i tendencja do bycia osobą energiczną. Osoby z wysokim poziomem dopaminy są pracowite, cechują się wysokim poziomem aktywności i mają tendencję do doświadczania w życiu bardziej pozytywnych emocji i podniecenia. Osoby z wysokim poziomem dopaminy zwykle preferują partnerów, którzy również mają wysoki poziom dopaminy. Serotonina – do cech związanych z serotoniną zalicza się towarzyskość, ostrożność, unikanie krzywdy, mniejszy niepokój i więcej bliskich przyjaciół. Podwyższony poziom serotoniny został powiązany również ze skłonnością do przestrzegania zasad i planowania z wyprzedzeniem, a także z uporządkowaniem, samokontrolą i precyzją. Osoby z wysokim poziomem serotoniny są metodyczne i mają skłonność do przestrzegania i polegania na nawykach, które sami wypracowali. Osoby z wysokim poziomem serotoniny zazwyczaj preferują partnerów, którzy również mają wysoki poziom serotoniny. Testosteron – testosteron został powiązany ze wzmocnioną percepcją wizualno-przestrzenną i przenikliwym zrozumieniem systemów opartych na regułach, takich jak mechanika, komputery, matematyka, inżynieria lub muzyka. Osoby z wysokim poziomem testosteronu są również konkurencyjne, pewne siebie, prostolinijne, asertywne i bardziej opanowane emocjonalnie niż inni. Osoby z wysokim poziomem testosteronu zazwyczaj preferują jako partnerów osoby z wysokim poziomem estrogenu. Estrogen – układ estrogenowy w mózgu (i powiązana oksytocyna) jest odpowiedzialny za myślenie kontekstowe i całościowe, a także za umiejętności językowe, ugodowość, współpracę, empatię, życzliwość i skłonność do prospołeczności. Wysoki poziom estrogenu wiąże się również z hojnością i zaufaniem, zwiększonym postrzeganiem emocji i żywą wyobraźnią. Osoby z wysokim poziomem estrogenu zazwyczaj jako partnerów preferują osoby z wysokim poziomem testosteronu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat teorii dr Fisher, należy odnieść się do: Aron A, Fisher H, Mashek DJ, Strong G, Li H, i in. (2005) Reward, motivation, and emotion systems associated with early-stage intense romantic love. Journal of Neurophysiology 94: 327–337; Brown LL, Acevedo B, Fisher HE (2013). Neural Correlates of Four Broad Temperament Dimensions: Testing Predictions for a Novel Construct of Personality. PLoS ONE 8(11): e78734; Fisher H (2009) Why Him? Why Her? New York: Henry Holt and Company; Fisher H, Brown LL, Aron A, Strong G, Mashek D (2010) Reward, addiction, and emotion regulation systems associated with rejection in love. Journal of Neurophysiology 104: 51–60.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu na strukturę chemiczną mózgu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zawodowo zajmują się psychometrią i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego darmowego testu na strukturę chemiczną mózgu należy zauważyć, że niniejszy test nie powinien być mylony z oficjalnymi testami zastrzeżonymi znakami firmowymi. Należy zwrócić uwagę również na to, że test przekazywany jest na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinien być odbierany jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na strukturę chemiczną mózgu opiera się na recenzowanych badaniach i jest dostarczany za darmo.

2. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną wyników testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy testu na strukturę chemiczną mózgu posiadają kwalifikacje do przeprowadzania licznych testów osobowości i zajmują się zawodowo psychologią, badaniem osobowości i badaniem ilorazu inteligencji.