Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test wrażliwości na obrzydzenie

Jonathan Haidt, Clark McCauley i Paul Rozin odkryli, że chociaż obrzydzenie jest uniwersalną reakcją człowieka, ludzie znacznie różnią się pod względem wrażliwości na obrzydzenie. Ich badania wykazały, że obrzydzenie można podzielić na siedem różnych kategorii.

Jaka jest Twoja wrażliwość na obrzydzenie? Określ swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 28

Czuł(a)bym obrzydzenie, gdybym bosą stopą nadepnął(ęła) na dżdżownicę.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Niniejszy test na ogólne obrzydzenie IDRlabs (IDR-GDT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-GDT opiera się na pracy doktorów nauk Jonathana Haidta, Clarka McCauley’a i Paula Rozina, którzy są twórcami Skali Obrzydzenia (z ang. Disgust Scale, DS). Test IDR-GDT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychologii osobowości ani instytucjami badawczymi, z którymi są stowarzyszeni.

Test na ogólne obrzydzenie IDRlabs opiera się na skali obrzydzenia (DS), opublikowanej w Haidt, J., McCauley, C., & Rozin, P. (1994). Individual differences in sensitivity to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors. Personality and Individual Differences, 16, 701–713; Olatunji, B., Tolin, D., Sawchuk, C., Williams, N., Abramowitz, J., & Elwood, J. (2007). The disgust scale: Item analysis, factor structure, and suggestions for refinement. Psychological Assessment, 19, 3, 281-297; Haidt, J., McCauley, C., & Rozin, P. (2002). The Disgust Scale, Version 2; Haidt, J., Rozin, P., Mccauley, C., & Imada, S. (1997). Body, Psyche, and Culture: The Relationship between Disgust and Morality. Psychology and Developing Societies, 9(1), 107–131;  Bjorklund, F., & Hursti, T. J. (2004). A Swedish translation and validation of the Disgust Scale: A measure of disgust sensitivity. Scandinavian Journal of Psychology, 45, 279 –284.

Praca doktorów nauk Haidta, McCauley’a i Rozina wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: DS, do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na ogólne obrzydzenie IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, terapeutów, autorów, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Niniejszy test mierzy bodźce wywołujące obrzydzenie, takie jak: Naruszenie powłok ciała oznacza wrażliwość na okaleczenie ciała. Ludzie z natury stronią od operacji, urazów, rozczłonkowania i wnętrzności ciała. Z ewolucyjnego punktu widzenia stronienie od otwartych ran i unikanie oznak niebezpieczeństwa, takich jak okaleczone ciała, śmierć lub umieranie jest naszym instynktem obronnym. Lub: Słaba higiena to skłonność do odczuwania obrzydzenia z powodu naruszenia kulturowo oczekiwanych praktyk higienicznych. Stwierdzono, że obrzydzenie jest podstawową reakcją na różne bodźce, które mogą sygnalizować brud, zanieczyszczenie i możliwość wystąpienia choroby. Z ewolucyjnego punktu widzenia stronienie od czegoś śmierdzącego i unikanie oznak obecności patogenów jest naszym instynktem obronnym.

Test na ogólne obrzydzenie opiera się na słynnym i uznanym inwentarzu do oceny indywidualnych różnic we wrażliwości na obrzydzenie. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny osobowości respondenta. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny wrażliwości na obrzydzenie może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista w zakresie zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na ogólne obrzydzenie, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak wrażliwości na różne nieprzyjemne sytuacje, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na ogólne obrzydzenie, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test wrażliwości na obrzydzenie jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do siedmiu popartych badaniami naukowymi bodźców wywołujących obrzydzenie.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie jasnego obrazu klinicznego bieżącej wrażliwości respondenta na obrzydzenie, mierzonego za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.