Skip to main content

Psikopati Semptomları Testi

Arkadaşlarınızdan biri sizi Psikopati Semptomları Testi sonucuna eklediği için buradasınız:

Kendini Test Et

Sonuçlar:

Result chart

Arkadaşının psikopati semptomları orta.

Kendini Test Et

Özelliklerin Açıklaması:

Uyumsuzluk: Psikopati semptomları gösteren kişiler, durumlar ve ilişkileri kendi geleneksel olmayan ilkeleri bağlamında görürler. Genellikle geleneksel düşüncelere katılmazlar ve sıklıkla sosyal normlara uymaktan hoşlanmazlar; hatta geleneksel düşünceleri küçümseyebilirler.

Empati Eksikliği: Yapılan nörolojik araştırmalar, psikopati semptomları gösteren bazı kişilerin, başkalarının acı çektiğini gördüklerinde empati yapamadıklarını ileri sürmektedir; hatta bazıları bundan zevk bile alabilir. Bu semptomu yüksek oranda gösteren kişiler başkalarının hislerini genellikle umursamazlar, çünkü sadece kendi mutluluklarını düşünürler. Birçoğu gerçekten başkalarına yardım etmek istemez.

Duygusuzluk: Psikopatinin bir göstergesi de duygusuz ruh halidir. Bu ruh hali, duyarsızlık, sinirlilik, saldırganlık ve sosyal yardımseverlikte eksiklik ile karakterize edilir. Dolayısıyla, bu özelliği yüksek olan kişiler genellikle düşüncesizdir ve nezaketsizliğe meyillidir. İnsanları kolayca rencide edebilir ve başkalarının (ve muhtemelen kendilerinin de) güvenliğini hiçe sayarlar.

İmpulsiflik: Aşırı spontan ve heyecan arayışı içindeki davranışlarla dışa vurulacağı üzere, psikopati spektrumundaki kişilerin davranışsal kontrolleri zayıf olabilir. Bu gibi kişilerin bazılarında ileriyi planlamakta başarısızlığın eşlik ettiği bir impulsiflik kalıbına rastlanabilir. Sonuç olarak, bu gibi kişiler sıklıkla iş, ilişkiler, ikamet ve benzerinde çok sayıda ani değişiklik ile karakterize edilir.

Sapkınlık: Psikopatinin başlıca özelliklerinden biri, başkalarının haklarına yaygın bir şekilde saygısızlıktır. Psikopati spektrumundaki kişiler kuralları tekrar tekrar çiğneyebilir, başkalarına yalan söyleyebilir, onları kandırabilir, manipüle edebilir, dolandırabilir veya taciz edebilirler. Sapkınlık düzeyi yüksek kişiler yasa dışı faaliyetlerde bulunabilir ve okul veya iş yerinde otoritenin yanı sıra başları emniyet güçleri ile de derde girmiş olabilir.

Rol Yapma: Psikopati eğilimleri olan bazı kişiler, sosyal kabul gören yollara duyduğu hayal kırıklıklarını dışa vurmakta güçlük çekerler; bu nedenle olumsuz duygularını kaba öfke, saldırganlık veya başkalarının tehditkar bir şekilde küçümsemeyle dışa vurma eğilimi gösterirler. Bunun sonucunda, agresif duyguları böylesine doğrudan dışa vurmaları sıklıkla başkalarına caydırıcı veya tehditkar görünebilir.

Pişmanlık Duymama: Psikopati özelliklere sahip kişiler, davranışlarının incitici sonuçları için genellikle çok az pişmanlık duyarlar. Bu gibi kişiler başkalarını neden incittikleri veya onlara neden kötü davrandıklarını mantık çerçevesine oturtabilir, kendilerine her şeyin aslında diğer kişinin suçu olduğunu veya hayatın adaletsiz olduğunu söylerler. Alternatif olarak, başkalarının çektiği acıya veya insanlar için genellikle bağlayıcı olan standartlara karşı tamamen ilgisiz olabilirler.

Sorumsuzluk: Psikopatinin bir semptomu da sürekli olarak sorumsuzluk eğilimidir. Bu da başka bir işe girmek için gerçekçi bir planı olmaksızın kendi işinden vazgeçmesi veya görevden kaçınma ve sosyal sorumlulukların ihmal edilmesiyle ortaya çıkabilir. Finansal sorumsuzluk ve başkalarını desteklememe de bu semptomun göstergeleri arasında sayılabilir.

Referanslar

  • Hare, R. D. (1991). Hare Psikopati Kontrol Listesi—Revize edilmiş. Toronto: Çoklu Sağlık Sistemleri
  • Hare, R. D. (2003). Hare Psikopati Kontrol Listesi—Revize edilmiş (2. baskı). Toronto: Çoklu Sağlık Sistemleri
  • Hart S.D., Hare R.D., Harpur, T.J. (1992) Psikopati Kontrol Listesi—Revize edilmiş(PCL-R). In: Rosen J.C., McReynolds P. (eds) Advances in Psychological Assessment. Advances in Psychological Assessment, vol 8. Springer, Boston, MA.
  • Brazil, Kristopher & Forth, Adelle. (2016). Hare Psikopati Kontrol Listesi (PCL) 10.1007/978-3-319-28099-8_1079-1.
  • Forth, A. E., Kosson, D. S., & Hare, R. D. (2003). Hare Psikopati Kontrol Listesi: Gençlik Sürümü. Toronto: Çoklu Sağlık Sistemleri.

GET THE FULL STORY

Manual of Personality Styles

Manual of Personality Styles conver

$5,99

WHAT YOU GET

71-page manual, explaining the make-up of all personality styles, their hidden drives, and the theory behind the system.

Presented in an easy-to-read style and backed up by solid academic references.

14-day, no-questions-asked, money-back guarantee.

Order Now

Advertisement