Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Psikopati Semptomları Testi

Psikopati spektrumu, tümü psikopati, antisosyal kişilik bozukluğu, sosyopati ve benzerlerinin varlığına işaret eden bir dizi uyumsuzluk durumunu kapsar. Bununla birlikte, semptomların tipi ve ciddiyet düzeyinde büyük farklılıklar mevcuttur.

Bu test, size psikopati semptomlarını 8 farklı alanda ölçen tek bir bileşik test sunmak amacıyla psikopati semptomları araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

Psikopati spektrumda siz neredesiniz? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 40

Hiçbir şeyi çok önceden planlamam.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Psikopati Spektrum Testi (IDR-PST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-PST, Hare Psikopati Kontrol Listesini (HPC) hazırlayan Dr. Robert Hare ve Profesör Theodore Millon'un çalışmasına dayanmaktadır. IDR-PST, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Psikopati Semptomları Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere psikopati için HPC kriterlerine dayanmaktadır. Hare, R. D. (1991). Hare Psikopati Kontrol Listesi, Revize edilmiş. Toronto: Çoklu Sağlık Sistemleri; Hare, R. D. (2003). Hare Psikopati Kontrol Listesi—Revize edilmiş (2. baskı). Toronto: Çoklu Sağlık Sistemleri; Hart S.D., Hare R.D., Harpur, T.J. (1992). Psikopati Kontrol Listesi—Revize edilmiş (PCL-R). In: Rosen J.C., McReynolds P. (eds) Advances in Psychological Assessment. Advances in Psychological Assessment, vol 8. Springer, Boston, MA; Brazil, Kristopher & Forth, Adelle. (2016). Hare Psikopati Kontrol Listesi (PCL) 10.1007/978-3-319-28099-8_1079-1.; Forth, A. E., Kosson, D. S., & Hare, R. D. (2003). Hare Psikopati Kontrol Listesi: Gençlik Sürümü. Toronto: Çoklu Sağlık Sistemleri.

Dr. Hare tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan HPC psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Psikopati Spektrum Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Psikopati Semptomları Testi, psikopati spektrumu ve diğer psikopatik bozuklukların klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere ve Profesör Theodore Millon’ın gelişmiş klinik kavramlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabileceğini lütfen unutmayın. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde psikopati, antisosyal kişilik bozukluğu, sosyopati ve ilişkili bozukların belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online psikopati spektrum testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut psikopati spektrum testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu psikopati semptomları testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve uyumsuzluk, empati eksikliği, duygusuzluk, impulsiflik, sapkınlık, rol yapma, pişmanlık duymama ve sorumsuzluğa ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin psikopatiye işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.