Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test cech osobowości odnoszących się do zarabiania pieniędzy

W swoim badaniu zatytułowanym Bogaci są inni dr Marius Leckelt oraz jego współpracownicy wyodrębnili pięć cech osobowości, które są powszechnie spotykane u ludzi z dużymi umiejętnościami zarabiania pieniędzy.

Czy posiadasz cechy. które są powszechnie spotykane u ludzi z dużymi umiejętnościami zarabiania pieniędzy? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 25

Często odkładam sprawy na później.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na wzbogacanie się IDRlabs (IDR-GRT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-GRT opiera się na pracy dr. Mariusa Leckelta i jego współpracowników, którzy przeprowadzili badanie zatytułowane: „Bogaci są inni: zestawienie postrzeganych i deklarowanych profili osobowości osób o wysokich dochodach”. Test IDR-GRT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychologii społecznej, psychologii osobowości ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na wzbogacanie się IDRlabs został zainspirowany spostrzeżeniami dr. Leckelta i jego współpracowników dotyczącymi profilów osobowości osób o wysokich dochodach, które opublikowano w: Leckelt, M., Richter, D., Schroder, C., Kufner, A., Grabka, M., & Back, M. (2018). The rich are different: Unravelling the perceived and self-reported personality profiles of high-net-worth individuals. British Journal of Psychology; Haden, J. (2021). Want to get rich? Science says people most likely to build wealth possess 5 personality traits. Inc.

Praca dr Leckelta oraz jego współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria uwzględnione w szeroko znanym badaniu: „Bogaci są inni: zestawienie postrzeganych i deklarowanych profili osobowości osób o wysokich dochodach”. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na wzbogacanie się IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na wzbogacanie się opiera się na słynnym i uznanym badaniu profili zamożnych ludzi. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej cechy osobowości. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w celach edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na wzbogacanie się, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak tej cechy, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na wzbogacanie się, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Test na wzbogacanie się jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki związane z cechami osobowości odnoszącymi się do zarabiania pieniędzy.

2. Ukierunkowany naukowo. Opinia dostarczana przez to narzędzie jest oparta na pracy doktorów nauk i ma na celu dostarczenie jasnego obrazu cech respondenta odnoszących się do zarabiania pieniędzy, mierzonych zgodnie ze znormalizowanymi pozycjami.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został opracowany z udziałem osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.