Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na elementy faszyzmu

Zarówno prawicowcy, jak i lewicowcy notorycznie nazywają siebie nawzajem faszystami, stosując to określenie jako polityczną zniewagę. Jednocześnie Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej stwierdził zwiększoną popularność rzeczywiście faszystowskich poglądów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania faszyzmu i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący poparcie dla elementów faszyzmu w odniesieniu do 10 różnych aspektów.

Jak wypadniesz w teście na elementy faszyzmu? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 50

Szlachetni obywatele, którzy tworzą patrole straży sąsiedzkiej, powinni mieć swobodę karania przestępców w momencie ich zatrzymania.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na elementy faszyzmu IDRlabs (IDR-FET) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-FET opiera się na pracy badaczy politycznych i filozofów wymienionych w poniższych odniesieniach źródłowych. Test IDR-FET nie jest powiązany z konkretnym badaczem w dziedzinie ideologii politycznych lub stowarzyszonymi z nimi instytucjami badawczymi.

10 elementów faszystowskich, mierzonych w niniejszym teście to: Korporacjonizm: przekonanie, że państwo powinno kierować, koordynować i kontrolować produkcję, a także koordynować negocjacje między pracodawcami a związkami zawodowymi. Bezkompromisowy przywódca: przekonanie, że społeczeństwo funkcjonuje najlepiej, gdy rządzi nim silny i inspirujący przywódca, któremu ludzie mogą zaufać. Militaryzm: przekonanie, że wojskowe metody organizacji należy rozszerzyć na inne obszary społeczeństwa, takie jak szkoły, polityka, policja i miejsca pracy. Represja odszczepieńców: przekonanie, że ludzie, którzy nie zgadzają się z dominującym kierunkiem, powinni być monitorowani, nadzorowani i represjonowani przez państwo. Naturalna hierarchia: przekonanie, że ludzie określonej rasy, płci, poglądów politycznych i/lub przynależności religijnej są naturalnie lepsi od innych. Kontrola prasy i słowa: przekonanie, że pewne idee i stanowiska są tak odrażające, że państwo ma prawo podejmować surowe środki w celu utrudnienia ich propagowania w myśli i słowie. Mit odrodzenia: przekonanie, że naród tak bardzo oddalił się od ścieżki wielkości, że tylko nadzwyczajne środki polityczne mogą przywrócić mu dawną świetność. Potępienie wrogów: przekonanie, że pewne grupy są zbiorowymi wrogami narodu i że ci wrogowie są odpowiedzialni za wiele jego problemów. Bezkompromisowość: cecha osobowości, która predysponuje do bycia cynicznym, konfliktowym i niezainteresowanym dobrobytem grup zewnętrznych. Tradycyjne wartości: przekonanie, że tradycyjne wartości i moralność zasługują na kultywowanie i że społeczeństwo funkcjonuje lepiej, gdy ludzie przestrzegają tych wartości.

Należy zauważyć, że jak powiedział profesor nauk politycznych Andrew Vincent, faszyzm cechuje się złożonymi powiązaniami z innymi ideologiami, takimi jak socjalizm, liberalizm i konserwatyzm. Samo poparcie jednego z elementów faszystowskich niekoniecznie czyni z kogoś faszystę. Na przykład fakt, że wielu konserwatystów zgadza się z elementem „tradycyjnych wartości”, a wielu socjalistów zgadza się z elementem „korporacjonizmu”, nie czyni ich faszystami.

Niniejszy test został opracowany w oparciu o następujące materiały źródłowe: Eysenck, H. J., & Coulter, T. T. (1972). The Personality and Attitudes of Working-Class British Communists and Fascists. The Journal of Social Psychology, 87(1), 59–73; Eysenck, H. J. (1956). The psychology of politics and the personality: Similarities between fascists and communists. Psychological Bulletin, 53(6), 431–438; Forscher, P. S., & Kteily, N. (2019, June 7). A Psychological Profile of the Alt-Right. Retrieved from osf.io/xge8q. Preprint; Gentile, G. (2002): Origins and Doctrine of Fascism. Transaction Publishers; Griffin et al. (2004): Fascism: Post-war fascisms. Rutledge; Hetherington, M., & Weiler, J. D. (2009). Authoritarianism and polarization in American politics. New York: Cambridge University Press; Paxton, R.O. (2011): The Anatomy of Fascism. Penguin Books; Vincent, A. (2010): Modern Political Ideologies. Wiley-Blackwell.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na elementy faszyzmu, umożliwiającego samoocenę pod kątem poparcia dla doktryn faszystowskich, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na elementy faszyzmu, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na elementy faszyzmu jest dostarczany za darmo, nie wymaga rejestracji i pozwala uzyskać wyniki dotyczące 10 aspektów faszyzmu.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić jak największą dokładność i rzetelność testu, przeprowadza się analizę statystyczną jego wyników.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test powstał przy udziale osób zawodowo zajmujących się naukami politycznymi i badaniem różnic indywidualnych.