Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na elementy faszyzmu

Zarówno prawicowcy, jak i lewicowcy notorycznie nazywają siebie nawzajem faszystami, stosując to określenie jako polityczną zniewagę. Jednocześnie Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej stwierdził zwiększoną popularność rzeczywiście faszystowskich poglądów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania faszyzmu i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący poparcie dla elementów faszyzmu w odniesieniu do 10 różnych aspektów.

Jak wypadniesz w teście na elementy faszyzmu? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 50

Zmiana głowy naszego państwa co cztery do ośmiu lat jest dobrym zjawiskiem, ponieważ zapobiega to lekceważeniu władzy przez przywódców.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na elementy faszyzmu IDRlabs (IDR-FET) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-FET opiera się na pracy badaczy politycznych i filozofów wymienionych w poniższych odniesieniach źródłowych. Test IDR-FET nie jest powiązany z konkretnym badaczem w dziedzinie ideologii politycznych lub stowarzyszonymi z nimi instytucjami badawczymi.

10 elementów faszystowskich, mierzonych w niniejszym teście to: Korporacjonizm: przekonanie, że państwo powinno kierować, koordynować i kontrolować produkcję, a także koordynować negocjacje między pracodawcami a związkami zawodowymi. Bezkompromisowy przywódca: przekonanie, że społeczeństwo funkcjonuje najlepiej, gdy rządzi nim silny i inspirujący przywódca, któremu ludzie mogą zaufać. Militaryzm: przekonanie, że wojskowe metody organizacji należy rozszerzyć na inne obszary społeczeństwa, takie jak szkoły, polityka, policja i miejsca pracy. Represja odszczepieńców: przekonanie, że ludzie, którzy nie zgadzają się z dominującym kierunkiem, powinni być monitorowani, nadzorowani i represjonowani przez państwo. Naturalna hierarchia: przekonanie, że ludzie określonej rasy, płci, poglądów politycznych i/lub przynależności religijnej są naturalnie lepsi od innych. Kontrola prasy i słowa: przekonanie, że pewne idee i stanowiska są tak odrażające, że państwo ma prawo podejmować surowe środki w celu utrudnienia ich propagowania w myśli i słowie. Mit odrodzenia: przekonanie, że naród tak bardzo oddalił się od ścieżki wielkości, że tylko nadzwyczajne środki polityczne mogą przywrócić mu dawną świetność. Potępienie wrogów: przekonanie, że pewne grupy są zbiorowymi wrogami narodu i że ci wrogowie są odpowiedzialni za wiele jego problemów. Bezkompromisowość: cecha osobowości, która predysponuje do bycia cynicznym, konfliktowym i niezainteresowanym dobrobytem grup zewnętrznych. Tradycyjne wartości: przekonanie, że tradycyjne wartości i moralność zasługują na kultywowanie i że społeczeństwo funkcjonuje lepiej, gdy ludzie przestrzegają tych wartości.

Należy zauważyć, że jak powiedział profesor nauk politycznych Andrew Vincent, faszyzm cechuje się złożonymi powiązaniami z innymi ideologiami, takimi jak socjalizm, liberalizm i konserwatyzm. Samo poparcie jednego z elementów faszystowskich niekoniecznie czyni z kogoś faszystę. Na przykład fakt, że wielu konserwatystów zgadza się z elementem „tradycyjnych wartości”, a wielu socjalistów zgadza się z elementem „korporacjonizmu”, nie czyni ich faszystami.

Niniejszy test został opracowany w oparciu o następujące materiały źródłowe: Eysenck, H. J., & Coulter, T. T. (1972). The Personality and Attitudes of Working-Class British Communists and Fascists. The Journal of Social Psychology, 87(1), 59–73; Eysenck, H. J. (1956). The psychology of politics and the personality: Similarities between fascists and communists. Psychological Bulletin, 53(6), 431–438; Forscher, P. S., & Kteily, N. (2019, June 7). A Psychological Profile of the Alt-Right. Retrieved from osf.io/xge8q. Preprint; Gentile, G. (2002): Origins and Doctrine of Fascism. Transaction Publishers; Griffin et al. (2004): Fascism: Post-war fascisms. Rutledge; Hetherington, M., & Weiler, J. D. (2009). Authoritarianism and polarization in American politics. New York: Cambridge University Press; Paxton, R.O. (2011): The Anatomy of Fascism. Penguin Books; Vincent, A. (2010): Modern Political Ideologies. Wiley-Blackwell.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na elementy faszyzmu, umożliwiającego samoocenę pod kątem poparcia dla doktryn faszystowskich, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na elementy faszyzmu, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na elementy faszyzmu jest dostarczany za darmo, nie wymaga rejestracji i pozwala uzyskać wyniki dotyczące 10 aspektów faszyzmu.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić jak największą dokładność i rzetelność testu, przeprowadza się analizę statystyczną jego wyników.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test powstał przy udziale osób zawodowo zajmujących się naukami politycznymi i badaniem różnic indywidualnych.