Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Faşist Unsurlar Testi

Hem sağ görüşlü hem de sol görüşlü kişiler bir alışkanlık ve siyasi bir hakaret olarak birbirlerini faşist şeklinde nitelendirmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi, gerçek faşizmin yükselişte olduğunu görmüştür.

Bu test, size faşizmi 10 farklı alanda ölçen tek bir bileşik test sunmak amacıyla faşist unsurlarla olan görüş birliğinizi araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

Faşist Unsurlar Testinde siz neredesiniz? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 50

Eğer doğru kişiler iktidarda olsaydı, ülkemiz kısa sürede hafife alınmaması gereken bir güç haline gelirdi.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Faşist Unsurlar Testi (IDR-FET), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-FET, aşağıda bulunan referanslar listesinde yer alan siyaset bilimciler ve filozofların çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-FET, siyasi ideoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Bu testte yer alan 10 Faşist Unsur şunlardır: Korporatizm: Devletin üretimi yönlendirmek, koordine etmek ve kontrol etmek için devreye girmesi gerektiği ve işverenler ile işçi sendikaları arasındaki müzakereleri de koordine etmesi gerektiği düşüncesi. Diktatör Lider: Toplumun, insanların güvenebileceği güçlü ve ilham verici bir lider tarafından yönetildiği zaman en iyi şekilde işleyeceği düşüncesi. Militarizm: Askeri örgütlenme tarzının okullar, siyaset, polis ve iş yeri gibi toplumun diğer alanlarına da yayılması gerektiği düşüncesi. Muhalif Seslerin Susturulması Egemen düşünceye katılmayan insanların devlet tarafından izlenmesi, gözetlenmesi ve bastırılması gerektiği düşüncesi. Doğal Hiyerarşi: Belirli ırklar, cinsiyetler, siyasi görüşler ve/veya dini bağlara sahip insanların doğal olarak diğerlerinden üstün olduğu düşüncesi. Basın ve Konuşmaların Kontrolü Bazı fikirlerin ve görüşlerin o kadar iğrenç olduğu ki, devletin bunların düşünce ve konuşmalarda yayılmasını engellemek için katı önlemler almasının haklı olduğu düşüncesi. Yeniden Doğuş Miti Ulusun büyük olma yolundan o kadar uzaklaştığı ki, ancak olağanüstü siyasi önlemler alınmasının onu eski ihtişamına döndürebileceği düşüncesi. Düşmanların Suçlanması Bazı grupların halkın kolektif düşmanı olduğu ve bu düşmanların ulusun başındaki birçok sorundan sorumlu olduğu düşüncesi. Duygusuzluk Kişiyi alaycı, çatışmacı ve diğer grupların refahına karşı ilgisiz olmaya yatkın hale getiren bir kişilik özelliği. Geleneksel Değerler Geleneksel değerlerin ve ahlakın korunmaya değer olduğu ve insanların bu değerlere uyduğu zaman toplumun daha iyi işlediği düşüncesi.

Siyasi bilimler profesörü Andrew Vincent'ın da dediği gibi, faşizmin sosyalizm, liberalizm ve muhafazakarlık gibi diğer ideolojilerle karmaşık bir ilişkisi olduğunu lütfen unutmayın. Faşist unsurlardan biriyle hemfikir olmak tek başına kişiyi mutlaka faşist yapmaz. Örneğin, pek çok muhafazakarın “Geleneksel Değerler” unsuru ile hemfikir olması ve birçok sosyalistin “Korporatist” unsuru ile hemfikir olması onları faşist yapmaz.

Bu test şu kaynaklar kullanılarak derlenmiştir: Eysenck, H. J., & Coulter, T. T. (1972). The Personality and Attitudes of Working-Class British Communists and Fascists (İngiliz İşçi Sınıfı Komünistleri ve Faşistlerinin Kişilkleri ve Davranışları). The Journal of Social Psychology, 87(1), 59–73; Eysenck, H. J. (1956). The psychology of politics and the personality: Similarities between fascists and communists (Siyaset ve kişilik psikolojisi: faşistler ve komünistler arasındaki benzerlikler). Psychological Bulletin, 53(6), 431–438; Forscher, P. S., & Kteily, N. (2019, June 7). A Psychological Profile of the Alt-Right (Alternatif Sağın Psikolojik Profili). Retrieved from osf.io/xge8q. Preprint; Gentile, G. (2002): Origins and Doctrine of Fascism (Faşism Doktrininin Kökenleri). Transaction Publishers; Griffin vd. (2004): Fascism: Post-war fascisms (Faşizm: Savaş sonrası faşistlikler). Rutledge; Hetherington, M., & Weiler, J. D. (2009). Authoritarianism and polarization in American politics (Amerikan politikasında otoriterizm ve kutuplaşma). New York: Cambridge University Press; Paxton, R.O. (2011): The Anatomy of Fascism (Faşizmin Anatomisi). Penguin Books; Vincent, A. (2010): Modern Political Ideologies (Modern Siyaset İdeolojileri). Wiley-Blackwell.

Kendinizde faşist doktrinlerle görüş birliğinizi test etmenize imkan tanıyan bu ücretsiz online Faşist Unsurlar Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut faşist spektrum testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Faşist Unsurlar Testi size ücretsiz olarak, kaydolmanız gerekmeksizin sunulmaktadır ve faşizmin 10 özelliğine ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, siyaset ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.