Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na islamofobię

Od 2001 r. świadomość dyskryminacji muzułmanów stale wzrasta. Pomimo powszechnego użycia określenia „islamofobia”, termin ten jest także krytykowany za mylenie poglądów wyrażających uprzedzenie w stosunku do muzułmanów z uzasadnioną krytyką islamu.

Niniejszy test został opracowany przez psychologów Imhoffa i Reckera, a następnie udoskonalony przez kolejnych pracowników naukowych: Crane'a i Bano. Test stara się oddzielić bigoteryjne i nierówne traktowanie muzułmanów od uzasadnionej krytyki islamu, postrzeganej z zachodniego, liberalnego punktu widzenia.

Jaki jest zakres Twojej islamofobii? Określ, w jakim stopniu pasuje do Ciebie każde z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 24

Prace znanych muzułmańskich poetów i autorów powinny być obowiązkowymi pozycjami do lektury w szkołach na całym świecie.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na islamofobię IDRlabs (IDR-IT©) został opracowany przez IDRlabs International. IDR-IT opiera się na badaniach przeprowadzonych przez psychologów Imhoffa i Reckera, rozwiniętych przez kolejnych pracowników naukowych: Crane'a i Bano. IDR-IT nie jest powiązany z tymi badaczami ani z instytucjami, z którymi współpracują.

Do stworzenia tego bezpłatnego, internetowego testu na islamofobię IDRlabs wykorzystano badania przeprowadzone przez pracowników naukowych: Imhoffa, Reckera, Crane'a i Bano. Niniejszy test na islamofobię opiera się na opracowanej i udoskonalonej przez wspomnianych badaczy nowej skali do pomiaru uprzedzenia w stosunku do islamu oraz świeckiej krytyki islamu. Test stanowi ramę teoretyczną, która zakłada słuszną możliwość rozdzielenia pewnej krytyki praktyk islamskich od bigoteryjnej islamofobii. Podczas gdy islamofobię często uważa się za postawę jawnie negatywną, a wrogość wobec muzułmanów jest powszechna w całym świecie zachodnim, niniejszy test pokazuje ambiwalentny i często zróżnicowany charakter obecnego w krajach zachodnich nastawienia do islamu.

W celu kompleksowej oceny stopnia uprzedzeń wobec muzułmanów, niniejszy test przedstawia złożony wynik islamofobii, a także wyniki dla podskal obiektywnej krytyki i przychylnego nastawienia do islamu. IDRlabs International i obecny test na islamofobię IDRlabs nie popiera islamofobii ani nierównego traktowania muzułmanów.

Test na islamofobię został opracowany przez profesjonalistów posiadających uprawnienia w zakresie dostarczania i interpretacji różnych instrumentów psychologicznych; są to osoby zajmujące się różnymi dziedzinami psychologii, w tym psychologią społeczną, typologią i badaniami osobowości. Bezpłatne, internetowe testy, takie jak niniejszy test na islamofobię, służą wyłącznie jako informacyjne i edukacyjne narzędzia do mierzenia badanej idei. Nie należy ich uważać za ostateczną odpowiedź na temat osobistych postaw, przekonań lub elementów własnej osobowości.

Chociaż bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten, są opracowane i potwierdzone statystycznie przez profesjonalistów, to nie powinny być interpretowane jako jakakolwiek profesjonalna ocena, wyniki lub zalecenia. Indywidualne wyniki naszego bezpłatnego, internetowego testu na islamofobię, a także towarzyszące im krótkie opisy osobowości są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu na islamofobię i innych bezpłatnych, internetowych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania z usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na islamofobię jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci sprawdzić, czy w oparciu o definicję pracowników naukowych: Imhoffa, Reckera, Crane'a i Bano posiadasz poglądy i przekonania islamofobiczne.

2. Ocena wielowymiarowa. Niniejszy test bierze pod uwagę wielowymiarowość postaw wobec islamu i muzułmanów, oceniając respondenta w trzech różnych podskalach obejmujących: islamofobię, bezstronną krytykę islamu i przychylność wobec islamu.

3. Istotne w świetle bieżących wydarzeń. Kwestie dotyczące traktowania muzułmanów w społeczeństwach zachodnich są coraz częściej dyskutowane przez światowych liderów i opinię publiczną.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu użytkownika są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzone przez profesjonalistów. Niniejszy test został opracowany przez pracowników naukowych z doświadczeniem w psychologii społecznej, typologii i przeprowadzaniu analiz politycznych.