Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test jasnej triady

Mając na uwadze sukces testu ciemnej triady, który mierzy ciemne cechy osobowości, badacze zaproponowali jasną triadę, która mierzy życzliwe (lub prospołeczne) cechy, takie jak empatia, współczucie i altruizm.

Sprawdź swój wynik w odniesieniu do jasnej triady. Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 24

Jestem osobą nastawioną bardziej na współzawodnictwo niż na współpracę.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test jasnej triady IDRlabs (IDR-LTT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-LTT opiera się na pracy Laury Johnson, która stworzyła skalę jasnej triady. Test IDR-LTT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani żadną stowarzyszoną instytucją badawczą.

Test jasnej triady IDRlabs opiera się na kryteriach skali jasnej triady odnośnie orientacji prospołecznej, jak opublikowano w Johnson, Laura K.D., "The Light Triad Scale: Developing and Validating a Preliminary Measure of Prosocial Orientation" (2018). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 5515. Johnson, L. (2018). The Light Triad Scale: Developing and Validating a Preliminary Measure of Prosocial Orientation. Badania na temat jasnej triady opublikowano również w Kaufman, S., Yaden, D., Hyde, E., & Tsukayama, E. (2019) The light vs. dark triad of personality: Contrasting two very different profiles of human nature. Frontiers in Psychology.

Test mierzy następujące cechy:

Empatia: umiejętność rozumienia i współodczuwania uczuć drugiej osoby. Osoby, które osiągają wysokie wyniki w zakresie empatii, są wrażliwe na uczucia innych i mają tendencję do silnego odczuwania ich stanów emocjonalnych. Badania wykazały, że empatia jest dodatnio związana z zachowaniami prospołecznymi. Oznacza to, że ludzie, na których oddziałują uczucia innych, są również bardziej skłonni do wyciągnięcia pomocnej dłoni, w formie praktycznej, terapeutycznej, czy emocjonalnej.

Współczucie: skłonność do odczuwania zrozumienia, litości i troski względem osób, które cierpią. Osoby pełne współczucia łatwo zauważają, kiedy inni są zmartwieni i reagują z życzliwością i zrozumieniem, które są odpowiednie w celu zmniejszenia cierpienia ludzi. Co więcej, osoby pełne współczucia rozumieją, że cierpienie jest powszechnym komponentem ludzkiego doświadczenia i przejawiają bezkrytyczne zrozumienie wobec tych, którym jest ciężko.

Altruizm: skłonność do okazywania bezinteresownej i altruistycznej troski o dobro innych. Osoby altruistyczne mają tendencję do odczuwania satysfakcji po zrobieniu dobrego uczynku i często są silnie zmotywowane do czynienia dobra, nie oczekując niczego w zamian. Dlatego są często postrzegane jako osoby hojne, pomocne i życzliwe.

Praca Johnson stała się również podstawą kryteriów diagnostycznych w postaci instrumentu psychologicznego, skali jasnej triady, do wykorzystania psychometrycznego zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test jasnej triady IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test jasnej triady opiera się na słynnym i uznanym inwentarzu do oceny orientacji prospołecznej. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny Twojego ewentualnego stanu. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości może dokonać jedynie adekwatny specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu jasnej triady, umożliwiającego samoocenę pod kątem przejawiania empatii, współczucia i altruizmu, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test jasnej triady, nie zapewniają profesjonalnej oceny i nie stanowią żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test jasnej triady jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik odnośnie cech jasnej triady: empatii, współczucia i altruizmu.

2. Ukierunkowany naukowo. Opinie dostarczane przez to narzędzie są oparte na pracy doktorów nauk i mają na celu dostarczenie jasnego obrazu orientacji prospołecznej respondenta, mierzonej zgodnie ze znormalizowanymi pozycjami jasnej triady.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test powstał przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.