Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Aydınlık Üçlü Testi

Karanlık kişilik özelliklerini ölçen Karanlık Üçlü Testinin başarısını göz önünde bulunduran araştırmacılar, empati, şefkat ve fedakarlık gibi iyi kalpli (veya olumlu sosyal) özellikleri ölçen Aydınlık Üçlü ölçeğini hazırladılar.

Aydınlık Üçlüde siz neredesiniz? Aşağıdaki beyanların her biri için verilen ifadenin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 24

Hayır kurumlarına bağış yaparım ve/veya sokakta önüme çıkan evsizlere yardım ederim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Aydınlık Üçlü Testi (IDR-LTT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-LTT, Aydınlık Üçlü Ölçeğini geliştirmiş olan Laura Johnson’ın çalışmasına dayanmaktadır. IDR-LTT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Aydınlık Üçlü Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere olumlu sosyal yönelim için Aydınlık Üçlü Ölçeği kriterlerinden faydalanmıştır. Johnson, Laura K.D., "The Light Triad Scale: Developing and Validating a Preliminary Measure of Prosocial Orientation (Aydınlık Üçlü Ölçeği: Olumlu Sosyal Yönelimin İlk Ölçütünün Geliştirilmesi ve Validasyonu).". Electronic Thesis and Dissertation Repository. 5515. Johnson, L. (2018). The Light Triad Scale: Developing and Validating a Preliminary Measure of Prosocial Orientation (Aydınlık Üçlü Ölçeği: Olumlu Sosyal Yönelimin İlk Ölçütünün Geliştirilmesi ve Validasyonu)." Aydınlık üçlü hakkında araştırma aynı zamanda şu çalışmada da yayınlanmıştır: Kaufman, S., Yaden, D., Hyde, E., & Tsukayama, E. (2019) The light vs. dark triad of personality: Contrasting two very different profiles of human nature (Aydınlık ve karanlık kişilik: İnsan doğasının birbirinden çok farklı iki profilinin karşılaştırması). Frontiers in Psychology.

Bu test ile ölçülen özellikler şunlardır:

Empati: Başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Empatide yüksek puan alan kişiler başkalarının duygularına duyarlıdır ve diğer insanların duygusal durumlarını güçlü bir şekilde anlarlar. Yapılan araştırmalar, empatinin olumlu sosyal davranışlarla pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Yani, başkalarının duygularını anlayan kişilerin, pratik, terapötik veya duygusal olması fark etmeksizin yardım eli uzatma olasılıkları daha yüksektir.

Şefkat: Sıkıntı çekenlere karşı sempati, acıma ve endişe duyma eğilimidir. Şefkatli kişiler, başkalarının sorun yaşadığını hemen fark ederler ve acılarını azaltmak için uygun olan nezaket ve düşünceyle tepki verirler. Ayrıca, şefkatli kişiler acı çekmenin insan deneyiminin evrensel bir bileşeni olduğunu bilir ve zorluk yaşayanlara karşı yargılayıcı olmaktan uzak bir anlayış sergilerler.

Fedakarlık: Başkalarının iyiliği için çıkarsız ve özverili ilgi gösterme eğilimidir. Fedakar kişiler, başkaları için iyi bir şey yaptıktan sonra sıcak hisler yaşarlar ve karşılığında hiçbir şey beklemeden iyiyi yapma konusunda güçlü bir motivasyona sahiptirler. Bu nedenle, genellikle cömert, yardımsever ve nazik kişiler olarak görülürler.

Johnson tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından psikometrik kullanım amaçlı Aydınlık Üçlü Ölçeği psikoloji enstrümanının içerdiği tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Aydınlık Üçlü Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Aydınlık Üçlü Testi, olumlu sosyal davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir kişilik değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde empati, şefkat ve fedakarlık göstergelerini taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Aydınlık Üçlü Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Aydınlık Üçlü Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Aydınlık Üçlü Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Aydınlık Üçlü özellikleri olan empati, şefkat ve fedakarlığa ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Akademik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, yüksek lisansını tamamlamış bir kişinin çalışmalarına dayanmaktadır ve katılımcının olumlu sosyal yöneliminin standart Aydınlık Üçlü faktörlerine göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.