Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na lewopółkulowość/prawopółkulowość

Oparty na pracy dr Loren D. Crane.

Teoria lewopółkulowości/prawopółkulowości sugeruje, że różne typy myślenia są kontrolowane przez jedną lub drugą stronę mózgu. Koncepcja lateralizacji funkcji mózgu narodziła się w wyniku pracy amerykańskiego neuropsychologa Rogera Sperry'ego. Obecnie jednak społeczność naukowa nie uważa już teorii dominacji półkuli za możliwą do podtrzymania. Nie zmienia to faktu, że myśl, że niektórzy ludzie są lewopółkulowi, podczas gdy inni są prawopółkulowi, nadal jest artefaktem popkultury.

Niniejszy test sklasyfikuje Cię jako osobę lewopółkulową lub prawopółkulową zgodnie z oryginalną teorią. Aby rozwiązać test, wskaż swoje odpowiedzi na każde z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 26

Przed zaangażowaniem się w plan działania analizuję różne aspekty problemu.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

IDRlabs opracowało test na lewopółkulowość/prawopółkulowość (IDR-LB/RB-T), oparty na artykule dr Loren D. Crane, która stworzyła skalę stylu poznawczego (Alert Scale of Cognitive Style), 20-pytaniowe narzędzie oceniające. Test IDR-LBRBT nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami w dziedzinie psychologii ani ze stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test IDR-LB/RB-T został oparty na kryteriach skali stylu poznawczego (Alert Scale of Cognitive Style), opublikowanych w Lawrence, A. (2015). Gender-wise analysis on brain dominance and leadership style of the high school teachers. International Journal of Scientific Research. 4. 123-124. Suresh, V., Poornima, C., Anjana, K., & Debata, I. (2020). Assessment of brain dominance and its correlation with academic achievement among medical students: A cross-sectional study. Archives of Mental Health, 21 (1), pp. 25-29.

Jak już zauważono, dwudzielność lewopółkulowości/prawopółkulowości nie cieszy się już poparciem naukowców głównego nurtu. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak test IDR-LB/RB-T, są jedynie wstępną oceną i nie zapewniają dokładnej miary Twojego stylu poznawczego. Oznacza to więc, że niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny psychologicznej może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Niniejszy test zapewnia ocenę w następującej postaci: osoby lewopółkulowe są zazwyczaj biegłe w czynnościach wymagających krytycznego myślenia, radzenia sobie z obliczeniami i analitycznego rozumowania. Zwykle osiągają znakomite wyniki w matematyce, naukach ścisłych, historii i pracy z komputerami. Mają tendencję do metodycznego i analitycznego przetwarzania informacji i zwykle odnoszą się bardziej do faktów i logiki niż do obrazów lub emocji. Osoby lewopółkulowe wybierają konsekwentność nad spontanicznością i prawdopodobnie odnoszą sukcesy w zorganizowanych środowiskach. Wolą, aby ich informacje były linearne, oparte na rzeczywistości i odpowiednio uporządkowane. Osoby prawopółkulowe są zazwyczaj biegłe w działaniach związanych ze sztuką, intuicją, wyobraźnią, kreatywnością i wyrażaniem emocji. Zwykle osiągają znakomite wyniki w projektowaniu, muzyce, literaturze pięknej, dramacie i innych sztukach. Osoby prawopółkulowe są spontaniczne, intuicyjne i nastawione na emocje. Wolą elastyczne i twórcze zajęcia, w których często istnieje więcej niż jedno właściwe rozwiązanie, jednocześnie zwykle szukają podobieństw i wzorców we wszystkim, co robią. Z tego powodu osoby prawopółkulowe prawdopodobnie będą odnosić sukcesy w środowiskach, które pozostawiają miejsce na spontaniczność i dają im swobodę zmiany kierunku w miarę pojawiania się nowych inspiracji.

My, wydawcy tego darmowego, internetowego testu na lewopółkulowość/prawopółkulowość, staraliśmy się pozostać wierni teorii półkul mózgowych jako wskaźnika różnic w stylach poznawczych. Mimo to niniejszy bezpłatny, internetowy test do samodzielnej oceny nie dostarcza specjalistycznej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń. Test IDR-LB/RB-T jest dostarczany wyłącznie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na lewopółkulowość/prawopółkulowość jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać dostosowane wyniki odnoszące się do popularnej teorii dominacji półkul mózgowych.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić jak największą dokładność i rzetelność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.