Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Sol Beyinli/Sağ Beyinli Testi

Dr. Loren D. Crane’in çalışmalarına dayanmaktadır.

Sol beyin/sağ beyin teorisi, farklı düşünce tiplerinin beyin bir yarı küresi ya da diğeri tarafından kontrol edildiğini öne sürer. Serebral lateralizasyon kavramı, Amerikalı nöropsikolog Roger Sperry'nin çalışmasına dayanmaktadır, ancak günümüz bilim topluluğu artık baskın beyin lobu teorisinin savunulabilir olduğunu düşünmemektedir. Bununla birlikte, bazılarının sol beyinli ve diğerlerinin sağ beyinli yaşamlar sürdürdüğünü düşünme fikri popüler kültürün bir parçası haline gelmiştir.

Bu test, orijinal teoriye göre sol beyinli veya sağ beyinli kategorilerinin hangisinde olduğunuzu görmenizi sağlayacaktır. Bu testi tamamlamak için aşağıdaki soruların her birini cevaplayın.

Soru 1 / 26

Simadan ziyade isimleri hatırlama olasılığım daha yüksektir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

20 maddeli bir değerlendirme aracı olan Bilişsel Tarz Uyarı Ölçeğini geliştiren Dr. Loren D. Crane’in çalışmasına dayanan Sol Beyinli/Sağ Beyinli Testini (IDR-LB/RB-T) IDRlabs geliştirmiştir. IDR-LBRBT, psikoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDR-LB/RB-T, takip eden çalışmalarda yayınlanmış olan beyin lobu aktivitesi için Bilişsel Tarz Uyarı Ölçeği kriterlerine dayanmaktadır. Lawrence, A. (2015) Gender-wise analysis on brain dominance and leadership style of the high school teachers. International Journal of Scientific Research. 4. 123-124. Suresh, V., Poornima, C., Anjana, K., & Debata, I. (2020). Assessment of brain dominance and its correlation with academic achievement among medical students: A cross-sectional study. Archives of Mental Health, 21 (1), ss. 25-29.

Daha önce de belirtildiği üzere, sol beyinli/sağ beyinli ayrımı artık yaygın bilimsel destek bulmamaktadır. IDR-LB/RB-T gibi ücretsiz online testler yalnızca bir ilk değerlendirmeden ibarettir ve bilişsel tarzınız hakkında çok doğru sonuçlar veremez. Dolayısıyla, bu test yalnızca eğitsel veya eğlence amaçlıdır. Kesin bir psikolojik değerlendirme yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar: Sol beyinli kişiler genellikle eleştirel düşünme, sayılar ve analitik muhakeme gerektiren aktivitelerde ustadır. Genellikle matematik, bilim, tarih ve bilgisayar konularında başarılı olurlar. Bilgiyi işlemede sistemli ve analitik davranırlar ve genellikle imaj veya duygulardan ziyade kendilerini gerçekler ve mantık ile daha iyi bağdaştırırlar. Sol beyinli kişiler spontanlık yerine tutarlılığı tercih ederler ve yapılandırılmış ortamlarda başarılı olmaları daha yüksek olasılıktır. Bilgilerinin doğrusal, gerçeklere dayalı ve gereğince sıralanmış olmasını tercih ederler. Sağ beyinli kişiler sanat, sezgiler, hayal kurma, yaratıcılık ve duyguları ifade etmeyi ilgilendiren aktivitelerde ustadır. Genellikle tasarım, müzik, kurgu, tiyatro ve sanatın diğer alanlarında başarılı olurlar. Sağ beyinli kişiler spontan, sezgisel ve duygu odaklı olma eğilimindedir. Tıpkı yaptıkları her şeyde benzerlikler ve kalıplar aradıkları gibi, genellikle birden fazla doğru cevabın olduğu açık uçlu ve yaratıcı arayışları tercih ederler. Bu nedenle, sağ beyinli kişiler, spontanlığa yer bırakan ve yeni ilham kaynakları ortaya çıktığında rotayı onlara doğru kırma özgürlüğü tanıyan ortamlarda başarılı olabilirler.

Bu ücretsiz online Sol Beyinli/Sağ Beyinli Testinin yayımcıları olarak, bilişsel tarzlardaki farklılıkları belirten beyin lobları teorisine sadık kalmak için çalıştık. Yine de bu ücretsiz online özbildirim testi hiçbir uzman değerlendirmesi veya tavsiyesi sağlamamaktadır; IDR-LB/RB-T tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Sol Beyinli/Sağ Beyinli Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve popüler baskın beyin lobu teorisine ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.