Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test nastawienia na rozwój

Oparty na pracy dr nauk Carol Dweck.

Nastawienie to cecha psychologiczna, którą dr nauk Carol Dweck opisuje jako nastawienie sztywne lub rozwojowe. Według dr Dweck osoby ze sztywnym nastawieniem uważają, że inteligencja i umiejętności są czymś wrodzonym, podczas gdy osoby z nastawieniem na rozwój uważają, że można się uczyć i rozwijać swoje umiejętności. To rozróżnienie sugeruje, że osoby o sztywnym nastawieniu starają się sprawiać wrażenie naturalnie utalentowanych, podczas gdy osoby o nastawieniu na rozwój bardziej kierują się chęcią uczenia się.

Cechujesz się nastawieniem na rozwój czy sztywnym nastawieniem? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 20

Można zmienić podstawowe cechy dotyczące tego, jakim się jest człowiekiem.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Niniejszy test nastawienia IDRlabs (IDR-MT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-MT opiera się na pracy doktor nauk Carol Dweck, która jest twórcą Narzędzia do Oceny Nastawienia Dweck (z ang. Dweck Mindset Instrument, DMI). Test IDR-MT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychologii rozwojowej, psychologii edukacyjnej ani instytucjami badawczymi, z którymi są stowarzyszeni.

Test nastawienia IDRlabs opiera się na narzędziu DMI, opublikowanym w Sarshar, M.i in. (2019). T behavior: Psychological implications of thrill-seeking/risk-taking. Current Psychology. Martinez, M.A. (2018). Mindset as it relates to implementation of mobile devices for instruction. The University of Texas. Koncepcja nastawienia na rozwój została opublikowana w Dweck, C. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York, NY: Ballantine Books.

Praca doktor Dweck wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: DMI, do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test nastawienia są niezależne od powyższych badaczy, terapeutów, autorów, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test nastawienia opiera się na słynnym i uznanym inwentarzu do oceny fundamentalnych przekonań respondenta na temat uczenia się i inteligencji. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny nastawienia respondenta. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista w zakresie zdrowia psychicznego.

Te dwa nastawienia można podsumować w następujący sposób: NASTAWIENIE NA ROZWÓJ – Inteligencja i talent to cechy dynamiczne; Podejmuj wyzwania; Doceń konstruktywną krytykę; Zainspiruj się sukcesem innych; Porażka jest okazją do rozwoju; Wysiłek to „trening mózgu”; Skup się na procesie, a nie na wyniku; Uznaj swoje słabości. SZTYWNE NASTAWIENIE – Inteligencja i talent to cechy statyczne; Unikaj wyzwań; Ignoruj konstruktywną krytykę; Sukces innych jest zagrożeniem; Porażka jest granicą możliwości; Wysiłek jest bezcelowy; Skup się na wykazywaniu się; Trzymaj się z dala od nieznanego.

Jako wydawcy tego testu nastawienia na rozwój lub sztywnego nastawienia, umożliwiającego samoocenę swojego nastawienia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test nastawienia, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test nastawienia na rozwój lub sztywnego nastawienia jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do Twoich fundamentalnych przekonań odnośnie inteligencji i sukcesu.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.