Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Gelişim Zihniyeti Testi

Dr. Carol Dweck’ün (Ph.D) çalışmalarına dayanmaktadır.

Zihniyet, Dr. Carol Dweck tarafından sabit veya gelişim olarak tanımlanan psikolojik bir özelliktir. Dr. Dweck'e göre, sabit zihniyete sahip insanlar, zeka ve becerilerin doğuştan sahip olduğunuz bir şey olduğuna inanırken, gelişim zihniyetine sahip olanlar, öğrenmenin ve yetenekleri geliştirmenin mümkün olduğuna inanırlar. Bu ayrım, sabit zihniyete sahip bireylerin doğal olarak yetenekli görünmeye çabalamasına neden olurken, gelişim zihniyetine sahip olanlar daha çok öğrenme arzusuyla hareket eder.

Gelişim zihniyetiniz mi yoksa sabit zihniyetiniz mi var? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 20

Nasıl bir insan olursanız olun, daha iyisi olmak için büyük değişiklikler yapmanın her zaman mümkün olduğuna inanıyorum.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Zihniyet Testi (IDR-MT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-MT, Dweck Zihniyet Aracını hazırlamış olan Dr. Carol Dweck’ün çalışmasına dayanmaktadır. IDR-MT, gelişimsel psikoloji, eğitim psikolojisi veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Zihniyet Testi, şu araştırmalarda yayınlandığı üzere DMI’dan faydalanmıştır: Sarshar, M., et al. (2019). T behavior: Psychological implications of thrill-seeking/risk-taking. Current Psychology. Martinez, M.A. (2018). Mindset as it relates to implementation of mobile devices for instruction. The University of Texas. The concept of growth mindset was published in Dweck, C. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York, NY: Ballantine Books.

Dr. Dweck’ün tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan DMI psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Zihniyet Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, terapistler, yazarlar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Zihniyet testi, öğrenme ve zeka ile ilgili temel inançlarınızın değerlendirilmesi için ünlü ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve zihniyetiniz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir kişilik değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu iki zihniyet şu şekilde özetlenebilir: GELİŞİM ZİHNİYETİ – Zeka ve yetenek dinamiktir diye düşünür; Zorlukları kucaklar; Geri bildirimi takdir eder; Başkalarının başarısından ilham alır; Başarısızlık kendini geliştirmek için bir fırsattır; Çaba göstermek “beyin jimnastiğidir”; Sonuca değil sürece odaklanır; Zayıf yönlerini kabul eder. SABİT ZİHNİYET – Zeka ve yetenek statik diye düşünür; Zorluklardan kaçınır; Geri bildirimi yoksayar; Başkalarının başarısını tehdit olarak algılar; Başarısızlık yeteneğin sınırıdır; Çaba anlamsızdır; Kendinizi kanıtlamaya odaklanır; Bilmediği şeylerden uzak durur.

Gelişim zihniyeti veya sabit bir zihniyete sahip olup olmadığınızı anlamanızı sağlayan bu Gelişim Zihniyeti veya Sabit Zihniyet Testi'nin yayıncıları olarak, testi istatistiksel kontrollere ve doğrulamaya tabi tutarak mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli hale getirmeye çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Zihniyet Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Gelişm Zihniyeti veya Sabit Zihniyet Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve zeka ve başarı hakkındaki düşüncelerinize ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.