Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test osobowości wg kolorów

Test osobowości wg kolorów to nienaukowy test inspirowany pracą szwajcarskiego psychoterapeuty Maxa Lüschera. Lüscher uważał, że preferencje kolorów mogą ujawnić stan psychofizyczny danej osoby.

Co powiedziałaby o Tobie teoria kolorów Lüschera? Podaj swoją odpowiedź dla każdego z poniższych pytań.

Wybierz kolory w kolejności preferencji:

Test osobowości wg kolorów IDRlabs (IDR-CPT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-CPT opiera się na pracy dr Maxa Lüschera, który stworzył test kolorów Lüschera. Test IDR-CPT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychologii osobowości ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test osobowości wg kolorów IDRlabs opiera się na kryteriach Lüschera odnośnie stanu psychofizycznego osoby – opublikowanych w Lüscher, M. (1969). The Lüscher Color Test. Washington Square Press; Badalian, L. O., Mastiukova, E. M., Korabel'Nikova, E. A. (1995). "The use of the Lüscher color test for assessing the emotional status of children and adolescents with an organic central nervous system lesion and borderline psychopathology". Zhurnal Nevrologii I Psikhiatrii Imeni S.S. Korsakova. 95 (5): 44–47. PMID 8585376; Holmes, C. B., Wurtz, P. J., Waln, R. F., Dungan, D. S., Joseph, C. A. (1984). "Relationship between the Luscher Color Test and the MMPI". Journal of Clinical Psychology. 40 (1): 126–128.

Praca dr Lüschera stała się również podstawą pewnych kryteriów w postaci szeroko stosowanego instrumentu psychologicznego, testu kolorów Lüschera, do fachowego wykorzystania zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test osobowości wg kolorów IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test kolorów Lüschera opiera się na słynnym i uznanym inwentarzu do oceny stanu psychofizycznego danej osoby. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej cechy osobowości. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu osobowości wg kolorów, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak tej cechy, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test osobowości wg kolorów, są dostarczane całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”, są z zasady uogólnione i nie zakładają dostarczania profesjonalnej oceny lub porady. Mimo że test został opracowany przez ekspertów z dziedziny badań psychologicznych, nie stanowi on profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test osobowości wg kolorów jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wyniki powiązane ze stanem psychofizycznym, czyli odpornością na stres, zdolnością do działania i komunikowania się.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzone przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.