Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Renklerle Kişilik Testi

Renk Kişilik Testi, İsviçreli psikoterapist Max Lüscher’in çalışmasından esinlenmiş, bilimsel olmayan bir testtir. Lüscher, bireyin psiko-fiziksel durumunun renk tercihleriyle ortaya konabileceğine inanıyordu.

Lüscher renk teorisi sizin için ne diyor olabilir? Takip eden soruların her biri için yanıtınızı aşağıda belirtin.

Renkleri tercih sıranıza göre seçin:

IDRlabs Renklerle Kişilik Testi (IDR-CPT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-CPT, Lüscher Renk Testinin yaratıcısı olan Dr. Max Lüscher’in çalışmasına dayanmaktadır. IDR-CPT, kişilik psikolojisi alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Renklerle Kişilik Testi, şu çalışmalarda yayınlanmış olan ve bir kişinin psiko-fiziksel durumu –strese dayanma, performans gösterme ve iletişim kurma yeteneği– için Lüscher kriterlerinden faydalanmıştır: Lüscher, M. (1969). The Lüscher Color Test (Lüscher Renk Testi). Washington Square Press; Badalian, L. O., Mastiukova, E. M., Korabel'Nikova, E. A. (1995). "The use of the Lüscher color test for assessing the emotional status of children and adolescents with an organic central nervous system lesion and borderline psychopathology (Organik merkezi sinir sistemi lezyonu ve sınırda psikopatolojisi olan çocuk ve ergenlerin duygusal durumunu değerlendirmek için Lüscher renk testi kullanımı)". Zhurnal Nevrologii I Psikhiatrii Imeni S.S. Korsakova. 95 (5): 44–47. PMID 8585376; Holmes, C. B., Wurtz, P. J., Waln, R. F., Dungan, D. S., Joseph, C. A. (1984). "Relationship between the Luscher Color Test and the MMPI (Luscher Renk Testi ve MMPI arasındaki ilişki)". Journal of Clinical Psychology. 40 (1): 126–128.

Dr. Lüscher tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı uzmanlar tarafından profesyonel kullanımı yaygın olan Lüscher Renk Testi enstrümanının içerdiği bazı kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Renklerle Kişilik Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Lüscher Renk Testi, kişinin psiko-fiziksel durumunun değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve potansiyel kişilik özelliğiniz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, bu testin yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılması amaçlanmıştır. Kesin bir kişilik değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu özelliğin işaretlerini taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online renklerle kişilik testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Renklerle Kişilik Testi gibi ücretsiz online testler tamamen "olduğu gibi" sunulur, mahsus oldukça genelleştirilmiştir ve herhangi bir değerlendirme veya tavsiye sunma iddiasında değildir. Her ne kadar psikoloji testleri alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış olsa da, bu test herhangi tipte profesyonel bir değerlendirme veya tavsiye değildir. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Renklerle Kişilik Testi size ücretsiz olarak sunulmuştur ve psiko-fiziksel durumuna (strese dayanma, performans gösterme ve iletişim kurma yeteneği) ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.