Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na postrzeganie płci

Postrzeganie płci jest jednym z aktualnych frontów w sporze kulturowym. Z jednej strony istnieje pogląd, że są tylko dwie płcie. Z drugiej strony istnieje progresywna idea mówiąca o tym, że występuje niezliczona liczba tożsamości i odmian płci. Niniejszy test określi, czy Twoje postrzeganie płci jest binarne, progresywne, czy może gdzieś pomiędzy.

Czy Twoje poglądy na temat płci są binarne czy progresywne? Określ swój stopień zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 20

Sytuacja, w której ktoś identyfikuje siebie jako osobę nieposiadającą żadnej płci jest możliwa (tzn. osoba bezpłciowa).

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na postrzeganie płci IDRlabs (IDR- GCT ©) został opracowany przez IDRlabs International. IDR- GCT opiera się na recenzowanych badaniach naukowych z dziedziny psychologii społecznej. Test IDR- GCT nie jest związany ze wspomnianymi badaczami ani instytucjami, z którymi oni współpracują.

Natchnieniem przy opracowywaniu tego darmowego, internetowego testu IDRLabs na postrzeganie płci były najnowsze badania przedstawione w literaturze o tematyce psychologicznej. Binarne postrzeganie płci jest powszechnie definiowane jako przekonanie, że płeć danej osoby można sklasyfikować tylko jako męską lub żeńską. Inni ludzie są z kolei przekonani o płynności płci i że, zamiast tradycyjnego binarnego podziału, płeć powinna być postrzegana w ramach koncepcji kontinuum. Niniejszy test na postrzeganie płci oparty jest na psychologicznych teoriach i perspektywach odpowiadających tym dwóm punktom widzenia. IDRlabs International i niniejszy test IDRlabs na postrzeganie płci są niezależne od badaczy i organizacji, które opublikowały prace na temat genderyzmu lub wszelkie podobne tematy.

Test IDRlabs na postrzeganie płci został stworzony przez specjalistów z dziedziny psychologii posiadających kwalifikacje w zakresie dostarczania i interpretacji wielu instrumentów psychologicznych i którzy zajmowali się wieloma dziedzinami psychologii, takimi jak metody badawcze, inwentaryzacje osobowości i psychologia społeczna. Darmowe, internetowe testy, takie jak niniejszy test na postrzeganie płci, zostały opracowane w celach pouczających i edukacyjnych i są tylko spojrzeniem na mierzoną ideę psychologiczną; dlatego też nie należy ich błędnie rozumieć jako ostatecznej odpowiedzi dotyczącej dowolnego elementu osobowości lub systemu przekonań.

Bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten, mimo że są stworzone i potwierdzone statystycznie przez profesjonalistów, nie powinny być mylnie rozumiane jako profesjonalna ocena, ostateczne wyniki lub osobiste rekomendacje; indywidualne wyniki naszego bezpłatnego, internetowego testu na postrzeganie płci i towarzyszące informacje na temat osobowości są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu na genderyzm i innych darmowych, internetowych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test na postrzeganie płci jest dostarczany za darmo i pozwala dokonać oceny Twoich poglądów na temat postrzegania płci.

2. Oryginalny. Podczas gdy istnieją inne internetowe testy na postrzeganie płci, niniejszy test został stworzony z zastosowaniem wyjątkowych elementów, które pozwalają ocenić niektóre z ostatnio dyskutowanych i krytykowanych aspektów genderyzmu.

3. Istotny w świetle bieżących wydarzeń i psychologii popularnej. Binarność płciowa i bardziej progresywne teorie dotyczące płynności płci i koncepcji kontinuum płci są tematami spotykającymi się z coraz większym ogólnym zrozumieniem, będącymi przedmiotem badań psychologicznych i debaty publicznej.

4. Kontrola statystyczna. Indywidualne wyniki niniejszego testu są dodawane do anonimizowanej bazy danych. Przeprowadzane są analizy statystyczne, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy oryginalny test został stworzony przez badaczy zajmujących się badaniami psychologicznymi z doświadczeniem w dziedzinie psychometrii, inwentaryzacji osobowości i społecznych koncepcji psychologicznych.