Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum aseksualności

Aseksualność to określenie używane do opisu osób, które nie odczuwają pociągu seksualnego lub pożądania. Osoby aseksualne mogą nadal odczuwać pociąg lub pożądanie romantyczne, ale nie odczuwają pociągu seksualnego. Niniejszy test, korzystając z sześciu skal empirycznych na aseksualność, określi, czy jesteś osobą aseksualną.

Aby rozwiązać test, wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 30

Nie czuję, żeby brak odczuwania pociągu seksualnego sprawiał, że coś tracę.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Niniejszy test na spektrum aseksualności został opracowany przez IDRlabs.

Aseksualność może być dla niektórych doświadczeniem mylącym lub trudnym, ponieważ w naszej kulturze często kładzie się duży nacisk na pociąg seksualny i romantyczne relacje. Jednak aseksualność jest istotnym i ważnym aspektem ludzkiej seksualności i należy uznawać i szanować doświadczenia osób aseksualnych.

Aseksualność nie jest zjawiskiem nowym, ale dopiero w ostatnich latach została lepiej zauważona i zyskała większe uznanie. Aseksualność formalnie zdefiniowano po raz pierwszy na początku XXI wieku i od tego czasu zaczęto ją szerzej uznawać za pełnoprawną orientację. Osoby aseksualne można znaleźć w wielu grupach demograficznych i nie ma jednego "typu" osoby, która z większym prawdopodobieństwem będzie aseksualna.

Istnieje wiele różnych czynników, które mogą przyczynić się do doświadczenia aseksualności przez daną osobę. Niektóre osoby mogą po prostu nigdy nie odczuwać pociągu lub pożądania seksualnego, podczas gdy inne mogły doświadczyć traumy lub innych wydarzeń życiowych, które wpłynęły na ich pociąg seksualny lub romantyczny. Jednak inni mogą identyfikować się jako osoby aseksualne ze względów kulturowych lub zgodnie z osobistymi przekonaniami lub wartościami lub po prostu dlatego, że nie uważają pociągu seksualnego za ważną część ich życia lub tożsamości.

Należy zauważyć, że aseksualność jest czymś innym niż celibat, który jest wyborem polegającym na powstrzymaniu się od aktywności seksualnej. Osoby aseksualne mogą zdecydować się na aktywność seksualną lub jej brak, ale nieodczuwanie pociągu seksualnego nie jest u nich wynikiem świadomej decyzji o powstrzymaniu się od seksu.

Osoby aseksualne mogą również doświadczać szerokiego wachlarza uczuć i emocji związanych z ich aseksualnością. Niektórzy mogą czuć się odizolowani lub oddzieleni, szczególnie w kulturze, która kładzie tak duży nacisk na pociąg seksualny i romantyczne relacje. Inni mogą poczuć ulgę lub docenić, że istnieje określenie dokładnie odzwierciedlające ich doświadczenia.

Chociaż aseksualność wciąż nie jest powszechnie rozumiana lub rozpoznawana, ważne jest, aby uznawać i szanować doświadczenia osób aseksualnych. Osoby aseksualne mogą mieć trudności z poruszaniem się w kulturze, która kładzie tak duży nacisk na pociąg seksualny i romantyczne relacje, dlatego ważne jest, aby wspierać takie osoby i okazywać im zrozumienie. Ponadto ważne jest, aby uznać, że aseksualność jest istotnym i ważnym aspektem ludzkiej seksualności, a osoby, które identyfikują się jako aseksualne, powinny być traktowane z szacunkiem i godnością.

Jednym z najbardziej błędnych przekonań na temat aseksualności jest uznanie jej za zaburzenie lub coś, co należy "naprawić". Jest zupełnie inaczej. Aseksualność jest normalnym i zdrowym aspektem ludzkiej seksualności, a nie czymś, co trzeba "leczyć" czy zmieniać. Ważne jest raczej uznanie i szanowanie różnorodności ludzkich doświadczeń oraz zapewnienie wsparcia i zrozumienia osobom identyfikującym się jako aseksualne.

Jako autorzy i wydawcy tego testu na spektrum aseksualności, umożliwiającego samoocenę pod kątem aseksualności, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum aseksualności, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na spektrum aseksualności jest dostępny za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do sześciu skali związanych z aseksualnością.

2. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są wprowadzane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.