Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na orientację seksualną

Skala odpowiedzi i orientacji erotycznej została opracowana przez psychologa Michaela Stormsa, aby wyjaśnić problemy związane z Testem na orientację seksualną wg skali Kinseya, który wielu uznało za nazbyt binarny w podejściu do orientacji seksualnej. Ten test jest chwalony za jego wkład, który obejmuje bardziej złożone i mniej liniowe rozumienie orientacji osób nieidentyfikujących swojej płci na podstawie tradycyjnego podziału na kobiety i mężczyzn, a także za uznanie faktu, że niektórzy ludzie są aseksualni.

Jaka jest Twoja orientacja seksualna? Określ częstotliwość występowania zdarzeń ujętych w każdym z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 15

Identyfikuję się jako:

NASTĘPNE

Test IDR-SOT© jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badanie zostało przekazane przez Michaela Stormsa, we współpracy z Kansas University.

Skala odpowiedzi i orientacji erotycznej (EROS) to klasyczny wskaźnik i narzędzie do pomiaru zachowań hetero- i homoseksualnych, biseksualizmu i aseksualności. Skala odpowiedzi i orientacji erotycznej nie uwzględnia wszystkich możliwych tożsamości seksualnych i płciowych, i nie jest przeznaczona dla respondentów, którzy nie identyfikują swojej płci na podstawie tradycyjnego podziału na kobiety i mężczyzn. Choć po części opracowany jako przeciwwaga dla problemów związanych z testem na orientację seksualną wg skali Kinseya, sam Kinsey nie był, w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, behawiorystą, ale przyznawał, że seksualność oznacza o wiele więcej niż tylko zachowanie. Skala odpowiedzi i orientacji erotycznej jest dość starym wynalazkiem, ale w nowszych badaniach jest promowana jako niedoceniony i zróżnicowany wkład w ocenę ludzkiej seksualności. Pierwotne wyniki uzyskane przez Stormsa w 1980 r. są ogólnie uznane za istotne, szczególnie w odniesieniu do badania biseksualizmu.

Chociaż oba są przeznaczone do oceny orientacji seksualnej w dwóch wymiarach, test IDR-SOT© nie powinien być mylony z EROS, według autorstwa Michaela Stormsa lub alternatywnych organizacji badawczych. Są to jednak profesjonalnie zaprojektowane testy osobowości (lub inwentarze) przeznaczone do oceny orientacji seksualnej w odniesieniu do ról płciowych w krajach Zachodu. Test IDR-SOT© jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badania zostały przekazane przez Michaela Stormsa we współpracy z Kansas University. Autorzy tego internetowego testu osobowościowego na orientację seksualną posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego darmowego, internetowego testu na orientację seksualną przekazane są na zasadzie "tak jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten darmowy, internetowy test na orientację seksualną jest całkowicie bezpłatny i pozwoli Ci ustalić swój wynik na skali odpowiedzi i orientacji erotycznej, znanej również jako skala EROS.

2. Przeprowadzany w wielu krajach. Parametry użyte w teście skali odpowiedzi i orientacji erotycznej zostały przeanalizowane i są stosowane z ogromnym powodzeniem przez badaczy z różnych części świata, wliczając w to Stany Zjednoczone, Kanadę i szereg krajów europejskich.

3. Oparty na recenzowanych badaniach. Niniejszy test stworzono w oparciu o recenzowane badania, opublikowane w czołowych magazynach naukowych. Oryginalne badanie dotyczące skali EROS zostało opublikowane w magazynie naukowym Journal of Personality and Social Psychology.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimowej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzone przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.