Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

3 Dakikalık Anoreksiya Testi

Dr. John F. Morgan’ın çalışmalarına dayanmaktadır

Talimatlar: Aşağıda, Anoreksiya Nervoza (AN) tanısı konmuş kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve ilgili beyanın sizin için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 10

Kilom normal aralığın altında.

SONRAKİ

IDRlabs 3 Dakikalık AN Testi (IDR-3MANT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-3MANT, SCOFF Anketini geliştirmiş olan Dr. John Morgan, Fiona Reid ve Dr. John Hubert Lacey’nin çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-3MANT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs 3 Dakikalık AN Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere AN için SCOFF Anketi kriterlerine dayanmaktadır. Morgan JF, Reid F, Lacey JH. The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders (SCOFF anketi: yeme bozuklukları için yeni bir tarama aracının değerlendirmesi). BMJ. 1999;319(7223):1467. Botella, J., Sepulveda, A. R., Huang, H., & Gambara, H. (2013). A meta-analysis of the diagnostic accuracy of the SCOFF (SCOFF anketinin tanısal hassasiyetinin bir meta analizi). Spanish Journal of Psychology, 16, E92. Crosby, R. D., & Mitchell, J. E. (2000). The SCOFF questionnaire – A promising instrument, but more research is needed (SCOFF anketi – Gelecek vaat eden bir araç, ama daha fazla araştırma gerekiyor). Western Journal of Medicine, 172, 164–165. Luck, A. J., Morgan, J. F., Reid, F., O’Brien, A., Brunton, J., Price, C., Perry, L., & Lacey, J. H. (2002). The SCOFF questionnaire and clinical interview for eating disorders in general practice: comparative study (SCOFF anketi ve genel uygulamada yeme bozuklukları için klinik görüşme: karşılaştırmalı çalışma). British Medical Journal, 325(7367), 755–756. Solmi, F., Hatch, S. L., Hotopf, M., Treasure, J., & Micali, N. (2015). Validation of the SCOFF questionnaire for eating disorders in a multiethnic general population sample (Çok etnikli genel nüfus örnekleminde yeme bozuklukları için SCOFF anketinin validasyonu). International Journal of Eating Disorders, 48(3), 312–316.

Dr. Morgan, Reid, and Dr. Lacey tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan SCOFF An keti psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs 3 Dakikalık AN Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

3 Dakikalık AN Testi, bir beslenme ve yeme bozukluğu olan Anoreksiya Nervoza klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve potansiyel beslenme ve yeme bozukluklarınız hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu beslenme ve yeme bozukluğunun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online 3 Dakikalık AN testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 3 Dakikalık AN Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 3 Dakikalık Anoreksiya Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve başta anormal düzeyde düşük bir kiloya ulaşma çabaları olmak üzere anormal yeme alışkanlıklarına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin AN olduğuna işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.