Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

İdeolojiler Testi

Niall Ferguson ve Francis Fukuyama gibi önde gelen sosyal bilimciler bir zamanlar liberal olmayan ideolojilerin öldüğünü ilan etmişlerdi. Ancak son zamanlarda, David Goodhart ve Patrick Deneen gibi daha yeni yazarlar, post-liberal bir gelecekten bahsetmeye başladılar.

Liberalizm çöküyor mu ve eğer öyleyse, yaklaşan ideolojiler çatışmasında nerede duruyorsunuz? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 29

Farklı insan ırkları kavramı bilim değildir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs İdeolojiler Testinin mülkiyeti IDRlabs’a aittir. Siyasi yelpazenin her yanından girdiler içeren siyaset felsefecilerinin yazılarından doğrudan esinlenmiştir. Test, gündelik siyaseti değil, ideolojik bağlılıkları ölçmeye çalışır. Test, aşağıda açıklananlar gibi ideolojileri ölçer.

Sol-Liberalizm: Liberalizm, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana egemen siyasi ideolojiyi temsil ediyorsa, Sol-Liberalizm, egemen ideolojinin baskın kanadını temsil eder. L. T. Hobhouse, John Maynard Keynes ve John Rawls gibi düşünürlerden güç alan Sol-Liberalizm, yalnızca bireyin egemenliğini ve özgür seçimini garanti altına almayı değil, aynı zamanda bu hakları, onları kullanmak için gereken önkoşullarla birleştirmeyi de amaçlar. Sonuç olarak, Sol-Liberaller, ihtiyacı olanlara sosyal faydalar sağlamak için piyasayı vergilendirmeye çalışırlar. Kendilerini bireysel özgürlük ve sosyal adalet arasında bir denge arayan ve çok kültürlülük, laik hükümet ve uluslararası işbirliğinden yana olarak görürler. Bugün Sol-Liberalizm, Batı üniversiteleri ve ana akım medyası arasında hüküm süren gelenek olabilir ve Sol-Liberalizme karşı sempati duymayan insanlar genellikle bu önyargıdan şikayet ederler.

Sağ-Liberalizm: Sol-Liberalizm, bireysel hakların bir bileşimini ararken ve bireyin bu hakları kullanabilmesinin yolu olarak ekonomik yeniden dağıtımı tercih ederken, Sağ-Liberalizm (veya Klasik Liberalizm) yalnızca ilgili bireyin özerkliği ve hakları ile ilgilenir. Sağ-Liberaller tipik olarak ekonomik yeniden dağıtımın gerekli olduğu konusunda hemfikir değildir, ancak bunu en aza indirmeye çalışırlar. İnsanların vergilendirilmesi (yani, paralarına zorla el konulması), kendi kaderini tayin hakkına bir engel olarak görülebilir. Sonuç olarak, birçok Sağ-Liberal, vergilendirme yoluyla insanların parasına el koyacaksak, paranın polis, mahkemeler ve ordu gibi temel ihtiyaçlara harcanması gerektiğini savunur. Bununla birlikte, onların gözünde modern devletler dikkatsizce ve zaruri olmayan şeylere para harcamaktadır.

İlericilik: İnsanlığı ve insan toplumlarını radikal siyasi eylemlerle iyileştirmenin mümkün olduğu inancıdır. İlerlemecilik genellikle sosyalizm ile ilişkilendirilir, ancak son yıllarda ekonomik gündem, değerler ve sosyal düzen ile ilgili konularda arka planda kalmıştır. Çağdaş ilericiler, ekonomiyi sosyalist çizgiler doğrultusunda yeniden düzenlemek yerine, sosyal adalet, sosyal programlar, kolektif hedefler ve toplumun radikal düzeltmeleri (ırkçılık, cinsiyetçilik ve diğer farklı muamele biçimlerinin ortadan kaldırılması gibi) gibi konuları, toplumsal yaşamın geleneksel sosyal düzeninin temelden değiştirilmesi üzerinden daha çok savunurlar. Aşırı Sağın bazı üyeleri dışında, diğer ideoloji kollarından insanlar da genellikle ırkçılık, cinsiyetçilik ve benzerleriyle savaşmak isterler. Bununla birlikte, ilericilerin kullandığı ırkçılık ve cinsiyetçiliğin ne olduğuna dair geniş kapsamlı tanımlara katılmazlar. Ayrıca, ilericilerin bu adaletsizliklerle mücadele etmek istedikleri yöntemler konusunda genellikle aynı fikirde değildirler.

İdeolojik ve siyasi eğilimlerinizi ölçen bu İdeolojiler Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut İdeolojiler Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu İdeolojiler Testi, ödeme, kayıt veya üyelik gerektirmeden anında size sunulur. Sol-Liberalizm, Sağ-Liberalizm, İlericilik ve Aşırı Sağ ideolojilerini ölçer.

2. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlandı. Bu İdeolojiler testi, siyaset bilimi ve siyaset analizi alanında profesyonel olarak çalışan araştırmacıların verdikleri bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.