Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

3-minutowy test na zespół osobowości paranoicznej

Oparty na pracy dr. nauk humanistycznych Davida Rawlingsa.

Instrukcje: Poniżej znajduje się lista pytań związanych z doświadczeniami życiowymi powszechnymi wśród osób, u których zdiagnozowano zespół osobowości paranoicznej (PPD). Przeczytaj uważnie każde pytanie i wskaż, czy dotyczy to Ciebie, czy nie.

Chronimy Twoją prywatność. Wszystkie wyniki są anonimowe.

Pytanie 1 z 10

Wiele osób w moim życiu potajemnie chce mnie skrzywdzić, wykorzystać lub oszukać.

NASTĘPNE

3-minutowy test na zespół osobowości paranoicznej IDRlabs (IDR-3MPPDT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-3MPPDT opiera się na pracy dr. Davida Rawlingsa i Justina L. Freemana, którzy stworzyli kwestionariusz paranoi/podejrzliwości (Paranoia/Suspiciousness Questionnaire, PSQ). Test IDR-3MPPDT nie jest powiązany z jakimkolwiek konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii, ani żadną powiązaną instytucją.

3-minutowy test na zespół osobowości paranoicznej IDRlabs został oparty na kryteriach kwestionariusza paranoi/podejrzliwości (PSQ) dla zespołu osobowości paranoicznej opublikowanych w Rawlings, D. & Freeman, J. (2015). Measuring paranoia/suspiciousness. Schizotypy: Implications for Illness and Health, DOI: 10.1093/med:psych/9780198523536.001.0001; Rawlings, D. & Freeman, J. (1996). A questionnaire for the measurement of paranoia/suspiciousness. British Journal of Clinical Psychology; Tiegreen, J., & Combs, D. An examination of sub-clinical paranoia in a correlational setting. Journal of Experimental Psychopathology, 8 (3), pp. 320-331; Freeman, D., Bentall, R., & Garety, P. (2008). Persecutory delusions: The assessment of persecutory ideation. Oxford University Press.

Praca dr. Rawlingsa i Freemana wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: kwestionariuszu paranoi/podejrzliwości (PSQ), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy 3-minutowy test na zespół osobowości paranoicznej IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

3-minutowy test na zespół osobowości paranoicznej opiera się na słynnym i wysoko ocenionym narzędziu do oceny klinicznej koncepcji zespołu osobowości paranoicznej. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego zaburzenia osobowości. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego 3-minutowego testu na zespół osobowości paranoicznej, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia osobowości, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny. Dlatego też niniejszy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten 3-minutowy test na zespół osobowości paranoicznej, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju rekomendacji; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten 3-minutowy test na zespół osobowości paranoicznej jest dostępny za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik odnośnie podejrzliwości, wątpienia w lojalność innych i uporczywego żywienia urazy.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy badaczy i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na zespół osobowości paranoicznej, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Przeprowadzane są analizy statystyczne testu, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.