Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงใน 3 นาที

อ้างอิงผลงานของ Dr. David Rawlings, D. Phil.

คำแนะนำ: ด้านล่างนี้คือรายการคำถามที่สัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิตที่พบบ่อยในผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง (PPD) โปรดอ่านคำถามแต่ละข้ออย่างละเอียดและระบุว่ามันตรงกับตัวคุณหรือไม่

คุณได้รับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นไม่มีการระบุตัวตน

คำถามที่ 1 จาก 10

ฉันมักจะกินแหลกเนื่องมาจากความอิจฉาริษยาที่อยู่ภายในใจ

ต่อไป

บบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงใน 3 นาทีของ IDRlabs (IDR-3MPPDT) ได้รับการพัฒนาโดย IDRlabs IDR-3MPPDT อ้างอิงผลงานของ Dr. David Rawlings และ Justin L. Freeman ผู้สร้างแบบสอบถามโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง/ความสงสัย (PSQ) IDR-3MPPDT ไม่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยเฉพาะทางด้านจิตพยาธิวิทยา หรือสถาบันวิจัยในเครือใด ๆ

แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงใน 3 นาทีของ IDRlabs อ้างอิงเกณฑ์ PSQ สำหรับโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงตามที่ถูกตีพิมพ์ใน Rawlings, D. & Freeman, J. (2015). Measuring paranoia/suspiciousness. Schizotypy: Implications for Illness and Health, DOI: 10.1093/med:psych/9780198523536.001.0001; Rawlings, D. & Freeman, J. (1996). A questionnaire for the measurement of paranoia/suspiciousness. British Journal of Clinical Psychology; Tiegreen, J., & Combs, D. An examination of sub-clinical paranoia in a correlational setting. Journal of Experimental Psychopathology, 8 (3), pp. 320-331; Freeman, D., Bentall, R., & Garety, P. (2008).  Persecutory delusions: The assessment of persecutory ideation. Oxford University Press.

ผลงานของ Dr. Rawlings และ Freeman ยังได้บอกให้ทราบถึงเกณฑ์การวินิจฉัยบางประการในรูปแบบของเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้แก่แบบสอบถามโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง/ความสงสัยสำหรับการใช้งานทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรอง แบบทดสอบในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงใน 3 นาทีของ IDRlabs ในปัจจุบันเป็นอิสระจาก นักวิจัย องค์กร หรือสถาบันในเครือของพวกเขาข้างต้น

แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงใน 3 นาทีอ้างอิงรายการตรวจสอบที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในการประเมินแนวคิดทางคลินิกของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง ซึ่งเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในคลัสเตอร์ A อย่างไรก็ตามแบบทดสอบและแบบทดสอบออนไลน์เช่นแบบทดสอบนี้ให้เพียงแค่ภาพรวมขั้นต้นของภาวะสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่สามารถให้การประเมินโรคบุคลิกภาพผิดปกติที่คุณอาจมีได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแบบทดสอบจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น การประเมินสุขภาพจิตขั้นสุดท้ายสามารถดำเนินการได้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

ในฐานะผู้เผยแพร่แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงใน 3 นาทีออนไลน์ฟรีซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจหาสัญญาณและอาการของโรคบุคลิกภาพนี้ เราได้พยายามทำให้แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากที่สุดโดยดำเนินการควบคุมและการตรวจสอบทางสถิติกับแบบทดสอบนี้ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงใน 3 นาทีในปัจจุบันไม่ได้ให้การประเมินในระดับมืออาชีพหรือคำแนะนำใด ๆ แบบทดสอบถูกเสนอแบบ “ตามสภาพ” โดยสิ้นเชิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและแบบทดสอบออนไลน์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงใน 3 นาทีนี้ถูกนำเสนอให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะช่วยให้คุณได้รับคะแนนที่เชื่อมโยงกับความสงสัย ความเคลือบแคลงใจหรือความภักดี และความแค้นฝังใจ

2. มุ่งเน้นทางการแพทย์ ข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยเครื่องมือนี้อ้างอิงผลงานของนักวิจัย และถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอภาพทางคลินิกที่ชัดเจนของอาการในปัจจุบันที่บ่งชี้ถึงโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวัดผลตามรายการมาตรฐาน

3. การควบคุมทางสถิติ มีการดำเนินการการวิเคราะห์ทางสถิติกับแบบทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนแบบทดสอบมีความแม่นยำและถูกต้องสูงสุด

4. สร้างขึ้นโดยมืออาชีพ แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้ที่ทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับจิตวิทยาและการวิจัยความแตกต่างระหว่างบุคคล