Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie” (Black Lives Matter)

W jakim stopniu popierasz ruch „Czarne życie ma znaczenie”?

„Czarne życie ma znaczenie” (Black Lives Matter) to ruch aktywistyczny poświęcony protestom przeciwko brutalności policji. Ze względu na zdecentralizowany charakter ruchu, postrzeganie tej organizacji jest różnorodne. Niektórzy nazywają ruch „Czarne życie ma znaczenie” czasową reakcją na rasizm, a inni z kolei określają ją jako radykalny ruch neomarksistowski.

Niniejszy test poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie”, odnosząc się do głoszonych przez tę organizację przekonań i żądań, określi, w jakim stopniu popierasz cele tego ruchu. Aby rozwiązać test, wskaż swój poziom zgodności z każdym z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 20

Amerykański system egzekwowania prawa został celowo stworzony w celu ścigania i zabijania czarnoskórych.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie” IDRlabs (IDR-BLMT) został opracowany przez IDRlabs International. Stwierdzenia zawarte w IDR-BLMT zostały pobrane z tekstów i deklaracji wydanych lub podpisanych przez ruch „Czarne życie ma znaczenie”. IDR-BLMT nie jest powiązany z ruchem „Czarne życie ma znaczenie” ani żadną z jego sekcji.

Test poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie” IDRlabs opiera się na wydanych i podpisanych oświadczeniach organizacji „Czarne życie ma znaczenie”, na podstawie których stworzono ten internetowy, bezpłatny, obiektywny test. Do źródeł tego internetowego testu zasadniczo zaliczają się: strona internetowa Black Lives Matter (2020): What We Believe. Blacklivesmatter.com. CBS News & Associated Press: Black Lives Matter group releases agenda ahead of presidential election. CBSnews.com. Phillips, Alexandra (2020): Make no mistake – BLM is a radical neo-Marxist political movement. The Telegraph. Johnson, E.M. (2016): Slavery reparations sought in first Black Lives Matter agenda. Reuters.com. The Movement for Black Lives (co-signed by Black Lives Matter) (2016): A Vision for Black Lives. M4bl.org. IDRlabs International i niniejszy test poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie” IDRlabs są niezależne od autorów wszystkich tych źródeł i nie są z nimi w jakikolwiek sposób powiązane.

Niniejszy test został stworzony przez profesjonalistów z uprawnieniami w zakresie dostarczania i oceniania różnych inwentarzy psychologicznych, którzy zawodowo zajmują się polityką, psychologią społeczną, psychologią polityczną i badaniem osobowości. Bezpłatne, internetowe testy, takie jak IDR-BLMT, mają charakter wyłącznie informacyjny i są jedynie „rzutem oka” na mierzoną koncepcję, którą w tym przypadku jest stopień poparcia respondenta dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie”. Dlatego też należy pamiętać, że test nie zapewnia ostatecznej odpowiedzi dotyczącej aspektów politycznego punktu widzenia, ogólnego postrzegania różnych kwestii lub stanu psychicznego danej osoby.

Bezpłatne, internetowe testy, takie jak niniejszy test poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie”, mimo że opracowane i potwierdzone statystycznie przez specjalistów, nie zapewniają profesjonalnej oceny, interpretacji wyników ani nie stanowią żadnych rekomendacji; wyniki i powiązane z nimi krótkie opisy politycznych punktów widzenia naszego bezpłatnego, internetowego testu poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie” są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie” lub innych internetowych testów politycznych na naszej stronie, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie” jest dostarczany za darmo i pozwala ustalić zakres politycznego poparcia dla tego ruchu. Test opiera się na oświadczeniach, które zostały opublikowane, podpisane i/lub wydane przez ruch „Czarne życie ma znaczenie”.

2. Pierwszy w swoim rodzaju. Niniejszy test jest pierwszą tego rodzaju próbą określenia ogólnego poziomu poparcia danej osoby dla zdeklarowanych celów ruchu „Czarne życie ma znaczenie”. Test zakłada brak wartościowania i zapewnienie neutralnego przedstawienia stanowisk organizacji, a także stopnia Twojego poparcia dla tych stanowisk.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu poparcia dla ruchu „Czarne życie ma znaczenie” posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią, polityką i badaniem osobowości.