Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Black Lives Matter (BLM Hareketi) Testi

Black Lives Matter (BLM Hareketini) ne kadar destekliyorsunuz?

Black Lives Matter (BLM), polis şiddetini protesto etmeye odaklanan bir aktivist harekettir. Hareketin tek merkezli olmaması nedeniyle, örgüt hakkındaki algılar büyük ölçüde farklılık göstermektedir; bazıları Black Lives Matter (BLM) hareketini ırkçılığa yerinde bir yanıt olarak adlandırırken, diğerleri onu radikal bir neo-Marksist hareket olarak nitelendirmektedir.

Bu Black Lives Matter (BLM) testi, Black Lives Matter hareketinin kendi ifade ettiği görüş ve talepleri kullanarak hareketin amaçlarını ne kadar desteklediğinizi belirleyecektir. Black Lives Matter (BLM Hareketi) testini tamamlamak için aşağıdaki beyanların her birine katılma seviyenizi belirtiniz.

Soru 1 / 20

Bir mahallenin ne kadar polis faaliyeti gerektirdiğini belirleyen otomatik yazılımlar yasaklanmalıdır.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Black Lives Matter (BLM Hareketi) Testi (IDR-BLMT), IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR- BLMT’de yer alan maddeler, Black Lives Matter tarafından yayınlanmış veya imzalanmış metinler ve beyanlardan alınmıştır. IDR-BLMT, Black Lives Matter veya herhangi yerel ofisleri ile ilişkili değildir.

IDRlabs Black Lives Matter (BLM Hareketi) Testi, bu ücretsiz, objektif online testi meydana getirmek için Black Lives Matter örgütünün yayınladığı ve imzaladığı beyanlardan yararlanmıştır. Bu online testin referansları şu şekilde sıralanabilir: Black Lives Matter (2020): What We Believe (Bizim İnsandığımız Şey). Blacklivesmatter.com. CBS News & Associated Press: Black Lives Matter group releases agenda ahead of presidential election (Black Lives Matter grubu başkanlık seçimi öncesinde gündem yayınladı). CBSnews.com. Phillips, Alexandra (2020): Make no mistake – BLM is a radical neo-Marxist political movement (Hataya düşmeyin – BLM radikal neo-Marksist bir siyasi harekettir). The Telegraph. Johnson, E.M. (2016): Slavery reparations sought in first Black Lives Matter agenda (İlk Black Lives Matter gündeminde kölelik düzeni için tazminat istendi). Reuters.com. The Movement for Black Lives (co-signed by Black Lives Matter) (2016): A Vision for Black Lives (Siyahların Yaşamları için Hareket (Black Lives Matter tarafından da imzalanmıştır) (2016): Siyahların Yaşamları için Bir Vizyon). M4bl.org. IDRlabs International ve mevcut IDRlabs Black Lives Matter (BLM Hareketi) testi tüm bu kaynakların yazarlarından bağımsızdır ve hiçbirine bağlı değildir.

Bu test, politika, sosyal psikoloji, politik psikoloji ve kişilik testleri alanlarında profesyonel olarak çalışan çok sayıda psikolojik envanterin geliştirilmesi ve puanlanmasında sertifikalı profesyoneller tarafından oluşturulmuştur. IDR-BLMT gibi ücretsiz online testler, yalnızca eğitsel olarak, ölçülen belirli yapıya bir ilk bakış sunmayı amaçlar, burada da katılımcının Black Lives Matter (BLM) hareketiyle uyuşma düzeyini görmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, kişinin siyasi bakış açısı, genel algısı veya psikolojik durumu ile ilgili olarak kesin bir cevap vermeleri beklenmemelidir.

Profesyoneller tarafından geliştirilmiş ve istatistiksel olarak doğrulanmış olsa da, mevcut Black Lives Matter (BLM Hareketi) testi gibi ücretsiz online testler profesyonel değerlendirme, puan yorumları veya herhangi bir öneri sağlamaz; ücretsiz online Black Lives Matter (BLM Hareketi) Testimizin sonuçları ve ilgili siyasi bakış açısının yorumları "olduğu gibi" sunulmaktadır. Black Lives Matter (BLM Hareketi) Testimiz veya diğer online siyaset testlerimiz hakkında daha fazla detaylı bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşullarımız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Black Lives Matter (BLM Hareketi) testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Black Lives Matter (BLM) hareketine verdiğiniz siyasi desteğin boyutunu belirlemenizi sağlayacaktır. Bu test, Black Lives Matter (BLM Hareketi) tarafından yayınlanmış, imzalanmış ve/veya dağıtılmış beyanlara dayanmaktadır.

2. Türünün İlk Örneği. Bu test, bir kişinin Black Lives Matter (BLM) hareketinin beyan ettiği amaçları genel anlamda destekleme düzeyini ölçmeye çalışmasıyla türünün ilk örneğidir. Değer yargısız olmaya ve örgütün görüşlerinin yanı sıra onlara verdiğiniz desteğin de tarafsız bir temsilini sağlamaya çalışmaktadır.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online Black Lives Matter (BLM Hareketi) testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji, politika ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.