Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Kalkulator BMI

Oparty na standardach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Wskaźnik masy ciała (BMI) to wygodna, sprawdzona zasada stosowana do ogólnej klasyfikacji ludności jako osób z niedowagą, o normalnej wadze, z nadwagą lub z otyłością. Od lat 80. XX wieku BMI jest standardem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stosowanym w krajowych statystykach i badaniach dotyczących otyłości.

W praktyce klinicznej wskaźnik BMI jest ogólnie uważany za zadowalające narzędzie do określania, czy osoby mają nadwagę czy niedowagę.

Aby obliczyć swój wskaźnik BMI, wypełnij poniższy formularz.

stopy
cale
cm
funty
kg

Wskaźnik masy ciała (BMI), znany również jako wskaźnik Queteleta, jest standaryzowaną metodą wyrażania masy ciała danej osoby. Oblicza się go poprzez podzielenie masy ciała przez kwadrat wzrostu danej osoby. Wartość wyniku to BMI osoby, wyrażone w kg/m2. W zależności od tego, czy wartość ta jest niska czy wysoka, dana osoba jest klasyfikowana jako osoba z niedowagą, o wadze prawidłowej, z nadwagą lub otyła.

Wskaźnik BMI został opracowany w latach 1830–1850 przez belgijskiego naukowca i matematyka Adolfa Queteleta. Chociaż nie jest to w pełni kompleksowy sposób oceny zdrowia fizycznego, to ze względu na swoją prostotę jest znany i powszechnie stosowany. Ponieważ uwzględnia nie tylko wagę, ale także wzrost danej osoby, daje dokładniejszy obraz zdrowia niż zwykły pomiar masy ciała. Od lat 80. XX wieku wskaźnik BMI jest stosowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako standard w obliczaniu krajowych statystyk dotyczących otyłości.

Istnieją różne systemy wyrażania wartości BMI jako swojej klasy wagowej; powszechnie stosowanym jest klasyfikacja WHO. Według WHO BMI poniżej 18,5 oznacza niedowagę, a czasem wskazuje na niedożywienie, zaburzenia odżywiania lub inne problemy zdrowotne. BMI między 18,5 a 25 uznaje się za wagę prawidłową. BMI powyżej 25 jest uznawane za nadwagę, a powyżej 30 oznacza otyłość. Zbyt wysoki wskaźnik BMI jest czynnikiem ryzyka różnych chorób, w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia, udaru mózgu i raka.

Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych i rozrywkowych. IDRlabs International i niniejszy test nie są powiązane z jakimikolwiek pracownikami naukowymi, organizacjami lub instytucjami, z którymi współpracują. Bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten, są jedynie wstępem do rozważań nad badaną koncepcją i nie zapewniają całkowicie dokładnej oceny Twojego zdrowia fizycznego. Niniejszy test może być wykorzystywany wyłącznie jako badanie przesiewowe. Ewentualną diagnozę może postawić jedynie lekarz lub inny pracownik służby zdrowia.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu, określającego wskaźnik BMI i klasę Twojej wagi zgodnie z klasyfikacją WHO, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny, rzetelny i kompleksowy. Dlatego też jest on poddawany kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, mimo że są opracowane i potwierdzone statystycznie przez specjalistów z dziedziny psychologii, nie stanowią jednak profesjonalnej oceny ani porady; wyniki niniejszego testu dostarczane są na zasadzie „tak, jak jest”. Aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszego testu lub naszych pozostałych internetowych testów, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania z usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy kalkulator BMI jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci określić swój wskaźnik masy ciała (BMI). Służy on sprawdzeniu, czy – według klasyfikacji stosowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – masz niedowagę, Twoja waga jest prawidłowa, czy też masz nadwagę lub jesteś osobą otyłą.

2. Rzetelność i wiarygodność. Chociaż wskaźnik BMI, jak każda miara, nie jest pomiarem kompleksowym i najlepiej byłoby stosować go w połączeniu z innymi pomiarami, takimi jak obwód talii, to jest to rzetelna i wiarygodna miara masy ciała i potencjalnych powiązanych problemów zdrowotnych. Dzięki łatwości użycia i uwzględnieniu masy ciała i wzrostu jako kryterium, używany przez WHO wskaźnik BMI jest jedną z najpopularniejszych miar masy ciała na świecie.

3. Istotny odnośnie zwiększającej się świadomości w zakresie zdrowia. Wskaźniki otyłości w krajach zachodnich są powodem poważnych obaw dotyczących zdrowia publicznego. Niniejszy test może być przydatny dla osób zainteresowanych tą kwestią.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki użytkownika są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.