Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na koncepcję odnośnie islamu

Od ataków terrorystycznych w 2001 roku trwa debata na temat rozróżnienia między islamistami a umiarkowanymi muzułmanami. Rozróżnienie to zostało spopularyzowane przez 43. prezydenta USA George'a W. Busha i byłą amerykańską sekretarz stanu, Hillary Clinton. Choć zasadnicze, rozróżnienie to zawsze było bezkształne i niedostatecznie zbadane. Pozwoliło to niektórym lewicowym ekspertom twierdzić, że radykalni muzułmanie są tylko niewielką mniejszością, która rujnuje postrzeganie islamu dla setek milionów pokojowo nastawionych muzułmanów. Z drugiej strony pozwoliło to też niektórym prawicowym ekspertom twierdzić, że świeccy, umiarkowani muzułmanie w rzeczywistości nie istnieją. Niniejszy test ma na celu ocenę Twojego postrzegania islamu poprzez uzyskanie Twojej opinii na temat powszechnych punktów spornych między islamistami a umiarkowanymi muzułmanami.

Określ swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 36

Crucifixion is the proper punishment for those who purposefully distort Islam and sow discord (fitna) among Muslims.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test CT-Islam-ICTI© jest własnością IDR Labs International. Został on bezpośrednio zainspirowany pismami islamistów, a także ruchów reformistycznych w obrębie islamu.

Test CT-Islam-ICTI© jest pierwszym tego rodzaju testem; ma on na celu zmierzenie politycznej, filozoficznej i teologicznej koncepcji respondenta odnośnie islamu. Koncepcję tą wielu wybitnych polityków, badaczy i uczonych uznało za kluczową dla problemów, które obserwujemy między islamem a Zachodem, a także między różnymi frakcjami we współczesnym islamie.

Chociaż niniejszy test w dużym stopniu opiera się na pismach wybitnych polityków, badaczy i teologów muzułmańskich, nie należy traktować go jako ich wypowiedzi. Test nie stanowi również ostatecznej nauki o islamie. W istocie, według wielu muzułmańskich uczonych, w islamie zabronione jest przyjmowanie częściowych odpisów islamskich wersetów jako ostatecznych wyrażeń, praw lub nakazów religii. Przedstawione tutaj oświadczenia są zatem użyte wyłącznie do celów związanych z ankietowaniem i badaniem. Nie reprezentują one również poglądów wszystkich muzułmanów; są natomiast odniesieniem do określonych czynników i ruchów w świecie muzułmańskim.

Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo polityką i badaniem osobowości. Chociaż test CT-Islam-ICTI© jest zaprojektowany przez zawodowców i przeznaczony do rzetelnego pomiaru filozoficznej, politycznej i teologicznej koncepcji respondenta odnośnie islamu, to wyniki przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych testów osobowości, politycznych lub religijnych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo i wiarygodny. Ten darmowy, internetowy test na postrzeganie islamu jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci ocenić Twoją koncepcję odnośnie islamu na podstawie typowych punktów spornych między islamistami a umiarkowanymi muzułmanami.

2. Pierwszy w swoim rodzaju. Nasz darmowy test na koncepcję odnośnie islamu został opracowany, aby pomóc Ci określić Twoje podejście do religii islamu. Jest to również pierwszy test, który został bezpośrednio zainspirowany przez muzułmańskich uczonych obu wspomnianych stanowisk.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo polityką, badaniami społecznymi i badaniami osobowości.