Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na męską hierarchię

Typologia męskich hierarchii społecznych stała się częścią społeczności internetowej i jest systemem klasyfikacji, który dzieli heteroseksualnych mężczyzn na archetypy. System bywał nazywany fragmentem współczesnej mitologii, pseudonauką, czy świetną heurystyką do nawigowania w relacjach społecznych.

Na jakiej pozycji męskiej hierarchii społecznej być się uplasował? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 31

Gdybym sprzeciwiał się wybraniu danego polityka, z radością oglądałbym jego porażkę, nawet gdyby miała ona zaszkodzić mojej społeczności.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na męską hierarchię został opracowany przez IDRlabs w oparciu o teorię, która zyskała popularność wśród młodzieżowej społeczności internetowej. Mimo tej popularności należy pamiętać, że typologia posługuje się stereotypami i archetypami, które mogą być nieodpowiednie dla niektórych odbiorców. Informacje udzielane są wyłącznie w celach edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako poparcie dla oświadczeń, komentarzy lub idei, które są sprzeczne z wytycznymi naszego środowiska. Należy również mieć na uwadze, że nie wszystkie archetypy w systemie są pochlebne.

Test dostarcza następujących opisów: mężczyźni sigma są samotnymi wilkami w męskiej hierarchii społecznej. To mężczyźni, którzy wybrali życie poza hierarchią. W rzeczy samej, mężczyźni sigma często odwracają się od wielu norm, które społeczeństwo chciałoby im narzucić. Tracą dobrodziejstwa z bycia w hierarchii w zamian za wolność wynikającą z podążania za własnym przeznaczeniem. Współpraca z mężczyznami sigma może być trudna i z tego powodu mężczyźni alfa zasadniczo nie darzą ich zaufaniem. Mężczyźni brawo wyczuwają, że mężczyźni sigma – mimo swoich kwalifikacji – nie są zainteresowani pełnieniem przywódczej roli. Sigmy są więc przez brawo ignorowane. Kobietom z kolei samostanowienie i rezerwa mężczyzn sigma często wydają się atrakcyjne. Zatem mężczyźni sigma prawdopodobnie będą lubiani przez płeć przeciwną. W społeczności internetowej mężczyźni sigma są często wyidealizowani. Jednak odejście od porządku społecznego jest często grą obarczoną wysokim ryzykiem, która nie gwarantuje powodzenia. Nie da się jednak zaprzeczyć, że kiedy mężczyźnie sigma uda się odnieść sukces, jego styl życia ma w sobie pewien urok i tajemniczość. Korzyści z bycia sigmą: wolność od obowiązków społecznych. Wady z bycia sigmą: samotność, brak łańcucha wsparcia w razie niepowodzenia.

Mężczyźni brawo są porucznikami w męskiej hierarchii społecznej. (Wbrew powszechnemu przekonaniu mężczyźni brawo nie są na niskim szczeblu hierarchii, ale w rzeczywistości znajdują się prawie na szczycie). Zwykle trzymają się blisko mężczyzn alfa, działając jako ich zaufani doradcy i pełniąc zasadnicze role w hierarchii. Mężczyźni brawo są lojalnymi i wykwalifikowanymi sztabowcami mężczyzn alfa. W zamian mogą korzystać z wielu przywilejów związanych z wysokim statusem społecznym. Mężczyźni brawo są zwykle lubiani przez kobiety i korzystają z przywilejów swojej rangi, unikając przy tym wielkiego ciężaru odpowiedzialności, którą obarczony jest mężczyzna alfa. Ponieważ mężczyźni brawo, w przeciwieństwie do mężczyzn alfa, nie muszą nieustannie walczyć o swoją pozycję, mogą sobie pozwolić na nieco bardziej przyjazne nastawienie do ludzi. Mężczyźni brawo czerpią wiele korzyści ze stylu życia mężczyzn alfa, unikając jednocześnie idących za tym minusów. Mężczyźni brawo odgrywają kluczową rolę w stabilnych męskich hierarchiach, ponieważ wymuszają wizję mężczyzny alfa i koordynują ją w celu utrzymania porządku i pełnej organizacji. Korzyści z bycia brawo: władza, wysoki status. Wady z bycia brawo: ich władza i status zależą od ich stosunków z mężczyzną alfa.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu na męską hierarchię posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zawodowo zajmują się psychologią i typologią osobowości. Przed przystąpieniem do naszego internetowego testu zauważ, że typologia ta jest teorią, a nie popartą przez recenzje nauką. Wyniki quizu są przekazywane na zasadzie "tak, jak jest", co oznacza, że nie powinny być rozumiane jako równoważne z profesjonalną oceną lub jakimikolwiek zaleceniami. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego darmowego, internetowego testu na męską hierarchię, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na męską hierarchię społeczną jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wyniki w odniesieniu do sześciu zakładanych archetypów tego systemu.

2. Oparty na punktach analizy psychometrycznej. Chociaż teoria męskich archetypów społecznych nie została (jak dotąd) zbadana empirycznie, niniejszy test stara się tego dokonać przy użyciu autentycznych punktów analizy psychometrycznej.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są wpisywane w anonimizowaną bazę danych. Aby zapewnić maksymalną ważność i dokładność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.