Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na neoseksizm

Badacze Janet Swim i Laurie Cohen twierdzą, że klasyczny seksizm został w dużej mierze zastąpiony przez neoseksizm, określany przez nie jako „zawoalowane lub subtelne formy seksizmu”, które są „wbudowane w normy kulturowe i społeczne”. Nie wszyscy zgadzają się jednak, że to, co nazywane jest neoseksizmem, jest w rzeczywistości formą seksizmu.

Niniejszy test łączy w sobie ocenę z kilku skal do pomiaru neoseksizmu i stanowi pojedyncze, złożone narzędzie mierzące neoseksizm w sześciu różnych dziedzinach.

Jak wpasowujesz się w różne dziedziny neoseksizmu? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 36

Świat religijny działa według własnej logiki; idea równości płci nie powinna mieć tam zastosowania.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na współczesny seksizm IDRlabs (IDR-MST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-MST opiera się na pracy dr Janet Swim i jej współpracowników, którzy stworzyli Skalę Współczesnego Seksizmu (Modern Sexism Scale). Test IDR-MST nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychologii społecznej, psychologii osobowości ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na współczesny seksizm IDRlabs został zainspirowany kryteriami współczesnego seksizmu ze Skali Współczesnego Seksizmu opublikowanej w: Swim, J. K., Aikin, K. J., Hall, W. S. & Hunter, B. A. (1995). Sexism and racism: Old-fashioned and modern prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 199±214; Swim, J. K. & Cohen L. L. (1997). Overt, covert, and subtle sexism: A comparison between the Attitudes Toward Women and Modern Sexism Scales. Psychology of Women Quarterly, 21, 103-118; Ekehammar, B., Akrami, N. & Araya, T. (2001). Development and validation of Swedish classical and modern sexism scales. Scandinavian journal of psychology.

Praca dr Swim oraz jej współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: Skali Współczesnego Seksizmu (Modern Sexism Scale), do fachowego wykorzystania zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na współczesny seksizm IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na współczesny seksizm opiera się na słynnym i uznanym inwentarzu do oceny współczesnego seksizmu. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej cechy osobowości. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na współczesny seksizm, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak tej cechy, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na współczesny seksizm, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Test na neoseksizm jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki związane z domniemanym zaprzeczeniem ciągłej dyskryminacji opartej na płci.

2. Ukierunkowany naukowo. Opinie dostarczane przez to narzędzie są oparte na pracy doktorów nauk i mają na celu dostarczenie jasnego obrazu obecnych przekonań respondenta wskazujących na współczesny seksizm, mierzony zgodnie ze znormalizowanymi pozycjami.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został opracowany z udziałem osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.