Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na seksizm ambiwalentny

Inwentarz ambiwalentnego seksizmu jest jednym z najbardziej znanych instrumentów do pomiaru postaw seksistowskich względem kobiet. W oparciu o pracę psychologów Glicka i Fiske, test ocenia dwa rodzaje seksizmu, które według autorów uzupełniają się nawzajem, umacniając tradycyjne role płciowe i patriarchalne struktury społeczne.

Ponad piętnaście lat badań nad inwentarzem ambiwalentnego seksizmu potwierdza fakt, że niniejszy test bierze pod uwagę prawdziwe cechy psychometryczne oraz jest empirycznie wiarygodny i zasadny. Szeroko zakrojone badania w ponad 19 krajach wykazały również, że inwentarz ambiwalentnego seksizmu jest zasadny w różnych kulturach.

Gdzie plasujesz się w inwentarzu ambiwalentnego seksizmu? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 22

Pod przykrywką równości, kobiety chcą specjalnych przywilejów.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na seksizm IDRlabs (IDR-ST©) został opracowany przez IDRlabs International. IDR-ST opiera się na badaniach przeprowadzonych przez psychologów Petera Glicka i Susan Fiske we współpracy z Lawrence University i University of Massachusetts w Amherst. IDR-ST nie jest związany z tymi badaczami ani instytucjami, z którymi oni współpracują.

Do stworzenia tego bezpłatnego, internetowego testu na seksizm, IDRlabs wykorzystało badania psychologów Petera Glicka i Susan Fiske. Niniejszy test na seksizm opiera się na inwentarzu ambiwalentnego seksizmu – ramach teoretycznych zakładających, że seksizm składa się z dwóch odrębnych elementów: seksizmu życzliwego i seksizmu wrogiego. Podczas gdy seksizm jest często uważany za coś jawnie negatywnego, a wrogi seksizm jest bardziej powszechny w literaturze psychologicznej, nasz test przedstawia ambiwalentną naturę seksizmu, badając również jego bardziej subtelne, życzliwe oblicze.

W celu kompleksowej oceny zakresu uprzedzeń wobec kobiet, niniejszy test zapewnia całkowitą (ambiwalentną) ocenę seksizmu, a także podaje wyniki dla podskal seksizmu życzliwego i wrogiego. IDRlabs International i niniejszy test na seksizm IDRlabs są niezależne od wyżej wymienionych badaczy i instytucji akademickich, z którymi współpracują.

Test na seksizm został stworzony przez profesjonalistów posiadających kwalifikacje w zakresie opracowywania i interpretacji różnych instrumentów psychologicznych, którzy zajmowali się zawodowo takimi dziedzinami, jak psychologia społeczna, typologia i badanie osobowości. Bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten test na seksizm, mają służyć wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym, mierząc jedynie wstępne uwarunkowania wspomnianej idei; dlatego nie należy ich rozumieć jako ostatecznej odpowiedzi dotyczącej osobistych postaw, przekonań lub elementów osobowości.

Bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten, mimo że są stworzone i potwierdzone statystycznie przez profesjonalistów, nie powinny być mylnie rozumiane jako profesjonalne ocena, wyniki lub rekomendacje. Osobiste wyniki naszego bezpłatnego internetowego testu na seksizm i towarzyszące informacje na temat osobowości są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu na seksizm i innych darmowych, internetowych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na seksizm jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci określić, czy masz seksistowskie poglądy i przekonania, w oparciu o badania opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology.

2. Ocena w wielu wymiarach. Niniejszy test bierze pod uwagę wielowymiarowość idei seksizmu, oceniając dwie różne podskale: życzliwości i wrogości.

3. Istotny w świetle bieżących wydarzeń. Światowi przywódcy i opinia publiczna coraz częściej dyskutują na temat kwestii dotyczących równości kobiet.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki niniejszego testu użytkownika są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzane są analizy statystyczne, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przez badaczy z doświadczeniem w dziedzinie psychologii społecznej, typologii i badania osobowości.