Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Neo-Cinsiyetçilik Testi

Araştırmacılar Janet Swim ve Laurie Cohen, klasik cinsiyetçiliğin yerini büyük ölçüde, "kültürel ve toplumsal normlara işlemiş gizli veya örtülü cinsiyetçilik biçimleri” olarak tanımladıkları neo-cinsiyetçiliğin aldığını savunmaktadır. Ancak neo-cinsiyetçilik veya neo-seksizm dedikleri şeyin aslında bir cinsiyetçilik biçimi olduğu konusunda herkes hemfikir değildir.

Bu test, altı farklı alanda neo-cinsiyetçiliği ölçmek için size tek, birleştirilmiş bir araç sunmak için birkaç neo-cinsiyetçilik ölçeğinin ölçümlerini bir araya getirmektedir.

Farklı neo-cinsiyetçilik alanları arasında siz nerede yer alıyorsunuz? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 36

Toplumumuz, kadın ve erkeğin eşit fırsatlara sahip olduğu bir noktaya ulaştı.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Modern Cinsiyetçilik Testi (IDR-MST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-MST, Modern Cinsiyetçilik Ölçeğini hazırlamış olan Dr. Janet Swim, vd. çalışmasına dayanmaktadır. IDR-MST, sosyal psikoloji, kişilik psikolojisi veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Modern Cinsiyetçilik Testi, şu çalışmalarda yayınlanmış olan Modern Cinsiyetçilik Ölçeği kriterlerinden faydalanmıştır: Swim, J. K., Aikin, K. J., Hall, W. S. & Hunter, B. A. (1995). Sexism and racism: Old-fashioned and modern prejudice (Cinsiyetçilik ve ırkçılık: Eski kafalı ve modern önyargı). Journal of Personality and Social Psychology, 68, 199±214; Swim, J. K. & Cohen L. L. (1997). Overt, covert, and subtle sexism: A comparison between the Attitudes Toward Women and Modern Sexism Scales (Açık, gizli ve hafifi cinsiyetçilik: Kadına Yönelik Tutumlar ile Modern Cinsiyetçilik Ölçeklerinin Karşılaştırması). Psychology of Women Quarterly, 21, 103-118; Ekehammar, B., Akrami, N. & Araya, T. (2001). Development and validation of Swedish classical and modern sexism scales (İsveç klasik ve modern cinsiyetçilik ölçeklerinin geliştirilmesi ve doğrulanması). Scandinavian journal of psychology.

Dr. Swim ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı uzmanlar tarafından profesyonel kullanımı yaygın olan Modern Cinsiyetçilik Ölçeği enstrümanının içerdiği bazı kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Modern Cinsiyetçilik Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Modern Cinsiyetçilik Testi, modern cinsiyetçiliğin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve potansiyel kişilik özelliğiniz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir kişilik değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu özelliğin işaretlerini taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online modern cinsiyetçilik testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut modern cinsiyetçilik testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Neo-Cinsiyetçilik Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve cinsiyete dayalı devam eden ayrımcılığı inkar etme düzeyinize ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Akademi odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin modern cinsiyetçiliğe işaret eden mevcut özelliklerinin standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.