Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test prawdziwych kolorów osobowości

Opierając się na pracy teoretyka osobowości Dona Lowry’ego, test prawdziwych kolorów zakłada, że temperament człowieka można zakwalifikować do jednej z czterech kategorii, z których każda ma swoje mocne i słabe strony. Test, który na pewien czas wyszedł z mody, niedawno odzyskał popularność w Internecie.

Jakie są Twoje prawdziwe kolory? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 28

Naturalnie dbam o uczucia innych i chcę, żeby oni dbali o moje.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test prawdziwych kolorów osobowości IDRlabs (IDR-TCT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-TCT opiera się na pracy Dona Lowery’ego, który opracował profile prawdziwych kolorów osobowości. Test IDR-TCT nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami z dziedziny psychologii osobowości ani z instytucjami badawczymi, z którymi współpracują.

Cztery temperamenty oceniane w tym teście prawdziwych kolorów osobowości to:

Złoty: osoby o złotym temperamencie cenią wrażliwość, autentyczność, tradycję i niezawodność. Są godne zaufania, obowiązkowe, stabilne, zorganizowane, odpowiedzialne, oddane i często dobrze sobie radzą z planowaniem i ustalonymi celami. W relacjach z ludźmi osoby te zazwyczaj chcą być postrzegane jako samowystarczalne, punktualne, dobrze przygotowane i jako cenni członkowie społeczności. Osoby o złotym temperamencie to często te, które pilnują, aby wszystko zostało wykonane zgodnie z planem, dlatego też z łatwością delegowane są na szanowane stanowiska i stanowiska kierownicze, ponieważ zapewniają stabilność długoterminowego planowania wielu powierzonych im do wykonania spraw. Osoby o złotym temperamencie na ogół wolą pracować w środowisku, w którym są jasno określone szczegóły, zasady i cele i gdzie odczuwa się wyraźne docenianie ich osiągnięć. Osoby o złotym temperamencie stawiają zobowiązania, zasady i strukturę ponad poszukiwanie ekscytacji i chwilowe uniesienia.

Niebieski: osoby o niebieskim temperamencie cenią sobie harmonijne relacje, intuicję, duchowość i kontakt z emocjami. Osoby te to pod wieloma względami naturalni empaci i dyplomaci, szukający współpracy i głębokiego zrozumienia z innymi, patrzący poza to, co tu i teraz, i podejmujący decyzje, starając się zrozumieć, jak pasują one do szerszego schematu wartości, ideałów i uczuć. Mówi się, że osoby o niebieskim temperamencie są oddane swoim ideałom w poszukiwaniu głębszego zrozumienia znaczenia bycia człowiekiem i sposobów na zapewnienie jedności społeczeństwu i światu. Osoby o niebieskim temperamencie często chcą czuć się wyjątkowe, być lojalne wobec siebie, troszczyć się o ludzi i zwierzęta oraz rozumieć życie duchowo lub symbolicznie.

Pomarańczowy: osoby o pomarańczowym temperamencie pragną ekscytacji i aktywności. Są zorientowane na działanie, niezależne, optymistyczne, dowcipne, czarujące i błyskotliwe. Osoby te są aktywne i spontaniczne. Często także lubią ryzyko, są żywiołowymi komunikatorami, a jednocześnie są hojne i ambitne. Osoby o pomarańczowym temperamencie cenią zatem wolność, zabawę, humor, przywództwo, uczestnictwo, uwagę, wytrzymałość, różnorodność i pełne przeżywanie chwili obecnej.

Ponadto osoby o pomarańczowym temperamencie często opierają się zobowiązaniom, uczą się poprzez działanie i radzą sobie dobrze w sytuacjach kryzysowych. Kochają przygody i lubią pracę polegającą na działaniu. Są odważne w swoich związkach, żyją w swobodnej atmosferze i ze względu na swoją wyjątkowość mają trudności ze znalezieniem akceptacji wśród bardziej tradycyjnych członków społeczeństwa.

Zielony: osoby o zielonym temperamencie cenią autonomię i swobodę myślenia, jednocześnie hołdując wiedzy książkowej i abstrakcyjnemu, teoretycznemu poznaniu. Osoby o zielonym temperamencie są niezależnymi myślicielami, są innowacyjne, logiczne, żądne wiedzy, perfekcjonistyczne i bezstronne. Zazwyczaj chcą dogłębnie zrozumieć świat, być kompetentne, kwestionować tradycyjny sposób działania; przekraczać granice tego, co inni uznaliby za rozsądne; angażować się w intelektualną dyskusję, analizować i przebudowywać systemy oraz skupiać się na przyszłości. Co więcej, osoby o zielonym temperamencie zwykle wymagają wolności intelektualnej; cenią zwięzłą i kompetentną komunikację; szukają stymulacji umysłowej i przyczyniają się do postępu społecznego.

Niniejszy test opiera się na pracy Dona Lowry’ego, twórcy systemu profilowania osobowości: Prawdziwe Kolory. Został on stworzony do klasyfikacji młodzieży z grupy ryzyka według czterech podstawowych stylów uczenia się przy użyciu kolorów niebieskiego, pomarańczowego, złotego i zielonego w celu identyfikacji mocnych i słabych stron tych podstawowych typów osobowości.

Jako wydawcy tego testu prawdziwych kolorów osobowości, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Niniejszy test pozwoli Ci dokonać samooceny swoich cech i objawów prawdziwej osobowości, zgodnie z systemem osobowości opracowanym przez Dona Lowry’ego. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test prawdziwych kolorów osobowości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test prawdziwych kolorów osobowości jest dostępny za darmo i pozwoli uzyskać wyniki odnośnie do niezależnego myślenia, pragmatycznego planowania, zorientowania na działanie i zorientowania na ludzi.

2. Kontrola statystyczna. > Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.