Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test preferencji twarzy

Naukowcy z dziedziny nauk społecznych, jak Lasse Laustsen i Michael Bang Petersen, odkryli, że preferencje ludzi odnośnie twarzy różnią się w zależności od postrzegania zagrożenia, ich ideologii politycznej i specyfiki danej sytuacji. Aby sprawdzić tę hipotezę, naukowcy przyjęli podejście ewolucyjne, w którym pytania z zakresu współczesnej polityki zostały przedstawione w ramach kwestii społecznych i politycznych, z którymi borykały się plemiona z epoki kamienia. Dla każdego z poniższych pytań zdecyduj, kto Twoim zdaniem powinien być odpowiedzialny za rozwiązanie problemu plemienia.

Pytanie 1 z 24

Jeden z młodszych członków plemienia nie szanuje ani starszych, ani zasad plemienia. Kogo powinno się wysłać, by z nim porozmawiał ?

NASTĘPNE

Test preferencji twarzy IDR Labs jest własnością IDR Labs International, z wyjątkiem obrazów Facegen Images, które są własnością Facegen Modeller oraz Social Perception Lab, Uniwersytetu Princeton.

Model społecznej percepcji twarzy został opracowany przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Princeton i może być wykorzystywany do badania kompetencji, dominacji, ekstrawersji, cechy bycia miłym, percepcji zagrożeń, wiarygodności itd., co ma posłużyć lepszemu zrozumieniu ludzkich zachowań i genetyki, a także różnic jednostkowych, które nami kierują. Jako model nauk społecznych, model społecznej percepcji twarzy umożliwia badanie szerokiej gamy hipotez na temat indywidualnych różnic i ludzkiej natury.

Testy preferencji twarzy, niezależnie od tego, czy są to profesjonalne lub "oficjalne" testy stosowane w badaniach akademickich, czy bezpłatne testy internetowe, takie jak ten, są wskaźnikami, które, na podstawie statystycznie potwierdzonych wyobrażeń społecznych, związanych zwykle z określonymi cechami twarzy, pomogą Ci ustalić Twój ogólny poziom postrzegania zagrożeń, a także preferowaną metodę rozwiązywania konfliktów. Dopasowując Twoje preferencje twarzy do współczesnych kwestii politycznych, występujących w zachodnich demokracjach, niniejszy test opiera się na najnowocześniejszych, recenzowanych publikacjach z zakresu nauk społecznych. Mimo to żaden dotychczas opracowany test nie może z pełną dokładnością lub rzetelnością określić Twoich skłonności politycznych. Żaden test preferencji twarzy nie zastąpi też dogłębnego zapoznania się z polityką własnego kraju.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu preferencji twarzy posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zdolności i zajmują się zawodowo psychologią, psychologią polityczną, polityką i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego darmowego, internetowego testu zauważ, że wyniki są przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu preferencji twarzy, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy internetowy test osobowości jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać dostosowane do Ciebie informacje i porównania w oparciu o Twoje wybory w teście.

2. Oparty na recenzowanych badaniach. Struktura pojęciowa niniejszego testu została opracowana na podstawie badań politologów, opublikowanych w recenzowanym czasopiśmie „Political Communication”, którego właścicielem jest Taylor & Francis Group.

3. Pomoc nauce. Celem tego testu jest utworzenie obszernego zestawu danych o wysokiej jakości, przeznaczonych do udostępnienia pracownikom naukowym z dziedziny nauk społecznych na całym świecie. Pozwoli to rozwinąć linię badań ustaloną przez politologów Lasse Laustsena i Michaela Banga Petersena. Wypełniając ankietę i biorąc udział w niniejszym teście, pomagasz pracownikom naukowym z całego świata w gromadzeniu danych do przyszłych badań.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki niniejszego testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzane są analizy statystyczne, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.