Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na priorytety polityczne

Marta Fraile wraz z jej współpracownikami z hiszpańskiej Wyższej Rady Badań Naukowych przeanalizowała związek płci z większą skłonnością do zainteresowania konkretnymi zagadnieniami politycznymi i odkryła znaczne i statystycznie istotne różnice między płciami.

Co Twoje zainteresowanie różnymi zagadnieniami politycznymi mówi na temat Twojej płci? Wskaż swoją odpowiedź na każde z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 10

Które z poniższych obchodzi Cię najbardziej?

NASTĘPNE

Test na priorytety polityczne IDRlabs jest własnością IDRlabs. Test na priorytety polityczne opiera się na pracy naukowej Marty Fraile i jej współpracowników z hiszpańskiej Wyższej Rady Badań Naukowych, jednak nie jest powiązany z tymi badaczami ani stowarzyszonymi z nimi instytucjami.

Test opiera się na następujących badaniach naukowych: Ferrín M, Fraile M, García-Albacete GM, Gómez R. The gender gap in political interest revisited. International Political Science Review. 2020;41(4): 473-489. Bytzek, Evelyn, Bieber, Ina E (2016) Does Survey Mode Matter for Studying Electoral Behaviour? Evidence from the 2009 German Longitudinal Election Study. Electoral Studies 43(1): 41–51. Campbell, Rosie (2004) Gender, Ideology and Issue Preference: Is there such a thing as a political women’s interest in Britain? The British Journal of Politics & International Relations 6(1): 20–44. Campbell, Rosie, Winters, Kristi (2008) Understanding Men’s and Women’s Political Interests: Evidence from a study of gendered political attitudes. Journal of Elections, Public Opinion and Parties 18(1): 53–74. Fraile, Marta, Gómez, Raul (2017) Bridging the Enduring Gender Gap in Political Interest in Europe: The relevance of promoting gender equality. European Journal of Political Research 56(3): 601–618.

Test na priorytety polityczne IDRlabs opiera się na recenzowanym artykule naukowym dotyczącym oceny istniejącej koncepcji podejścia do polityki w zależności od płci. Darmowe, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jednak tylko „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny Twojej potencjalnej orientacji politycznej. Test jest więc przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych; ostatecznej oceny politycznego punktu widzenia i politycznej orientacji może dokonać jedynie sam respondent, po wystarczającym zgłębieniu i przemyśleniu odpowiednich zagadnień.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu na priorytety polityczne, który pozwala na samoocenę odnośnie związanego z płcią podejścia do polityki, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Darmowe, internetowe quizy, takie jak ten test na priorytety polityczne związane z płcią, nie stanowią jednak profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test dostarczany jest całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na priorytety polityczne jest dostarczany za darmo i nie wymaga logowania lub rejestracji.

2. Bez ukrytych celów. Istnieją różne testy na poglądy polityczne, jednak wiele z nich próbuje zmanipulować respondenta tak, aby ostateczny wynik był zgodny z poglądami politycznymi ich twórców. Niniejszy test wystrzega się ukrytych celów poprzez proste odtworzenie ugruntowanych i recenzowanych badań naukowych.

3. Współczesny. Niniejszy test opiera się na najnowszych, współczesnych, poddanych ocenie badaniach naukowych.

4. Stworzony z pomocą profesjonalistów.. Niniejszy test został stworzony przy udziale naukowców, którzy są zawodowo zajmują się naukami politycznymi i analizą polityczną.