Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Politik Öncelik Testi

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nden Marta Fraile vd., cinsiyet in özellikle siyasi konular ile ilgilenme eğilimiyle ilişkili olup olmadığını analiz etti ve cinsiyetler arasında büyük ve istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu buldu.

Peki sizin çeşitli siyasi konulara gösterdiğiniz ilgi cinsiyetiniz hakkında ne söylüyor? Takip eden soruların her biri için yanıtınızı aşağıda belirtin.

Soru 1 / 10

Aşağıdakilerden hangisine en çok önemi verirsiniz?

SONRAKİ

IDRlabs Politik Öncelikler Testinin mülkiyeti IDRlabs ’a aittir. Politik Öncelikler Testi, Marta Fraile vd.’nin İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’nde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaya dayanmaktadır, ancak bu araştırmacılarla veya kurumlarıyla hiçbir ilişkisi yoktur.

Test şu araştırmalar üzerine kurulmuştur: Ferrín M, Fraile M, García-Albacete GM, Gómez R. The gender gap in political interest revisited (Siyasi çıkarlarda cinsiyet eşitsizliğine yeni bir bakış). International Political Science Review. 2020;41(4):473-489. Bytzek, Evelyn, Bieber, Ina E (2016) Does Survey Mode Matter for Studying Electoral Behaviour? Evidence from the 2009 German Longitudinal Election Study (Anket Modu Seçim Davranışını İncelemekte Önemli mi? 2009 Almanya Boylamsal Seçim Çalışmasından elde edilen bulgular.). Electoral Studies 43(1): 41–51. Campbell, Rosie, Winters, Kristi (2008) Understanding Men’s and Women’s Political Interests: Evidence from a study of gendered political attitudes (Erkeklerin ve Kadınların Siyasi Çıkarlarını Anlamak: Toplumsal cinsiyete dayalı siyasi tutumlar üzerine bir araştırmadan elde edilen bulgular). Journal of Elections, Public Opinion and Parties 18(1): 53–74. Fraile, Marta, Gómez, Raul (2017) Bridging the Enduring Gender Gap in Political Interest in Europe: The relevance of promoting gender equality (Avrupa'da Siyasi Çıkarlarda Devam Eden Cinsiyet Uçurumunu Kapatmak: Cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin önemi.). European Journal of Political Research 56(3): 601–618.

IDRlabs Politik Öncelik Testi, siyasete cinsiyetçi yaklaşımların operasyonel kavramının değerlendirilmesi üzerine hakemli bir bilimsel makaleye dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel siyasi yönelimimiz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, bu testin yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılması amaçlanmıştır; bir kişinin bakış açısı ve yönelimi ile ilgili kesin bir siyasi yargı, ancak bu konular üzerinde tatmin edici bir çalışma ve düşünme sürecinden sonra yine o kişi tarafından yapılabilir.

Kendinizde cinsiyete bağlı siyasi yaklaşımları taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Politik Öncelikler Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut cinsiyete bağlı politik öncelik testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Politik Öncelikler Testi size ücretsiz olarak ve kaydolmanız gerekmeden sunulmaktadır.

2. Tarafsız. İnternette diğer siyasi testler olsa da, bunların çoğu, katılımcının verdiği yanıtların, testi hazırlayanın siyasi görüşüyle aynı fikirde olacak şekilde katılımcıyı manipüle etmeye çalışır. Bu test, yalnızca köklü ve hakemli araştırmalar kullanarak tarafsızlığını korumaya çalışmaktadır.

3. Modern. Bu test, yakın tarihli, çağdaş ve hakemli araştırmalara dayanmaktadır.

4. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlandı. Bu test, siyaset bilimi ve siyaset analizi alanında profesyonel olarak çalışan araştırmacıların verdikleri bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.