Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na socjalizm

Socjalizm to filozofia polityczna i społeczna skoncentrowana na społecznej własności środków produkcji. Niniejszy test łączy spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania socjalizmu i jest pojedynczym, złożonym testem oceniającym zgodność Twoich poglądów z socjalizmem w odniesieniu do 6 różnych domen.

W jakim stopniu popierasz socjalizm? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 30

Równość gospodarcza powinna być jednym z najważniejszych celów rządu.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na socjalizm IDRlabs (IDR-ST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-ST jest wynikiem połączenia wielu uprzednich prób badania socjalizmu, dzięki czemu powstał jeden, kompleksowy instrument badawczy. Test IDR-ST jest własnością IDRlabs.

W teście na socjalizm oceniane są następujące aspekty:

Własność pracownicza: pracownicza własność środków produkcji jest podstawowym założeniem łączącym wszystkie formy socjalizmu. Wielu socjalistów postrzega kapitalistyczny system wolnej przedsiębiorczości jako z zasady wyzyskujący, nierówny i destrukcyjny. Starają się oni przeciwdziałać tym skutkom, oddając własność środków produkcji ludziom zgodnie z celem zmniejszenia nierówności i redukcji potrzeby konkurencji między ludźmi.

Równość/sprawiedliwość społeczna: sprawiedliwość społeczna odnosi się do poglądu, że wszyscy członkowie społeczeństwa powinni mieć równy dostęp do szans politycznych, społecznych i gospodarczych, bez względu na płeć, rasę, wiek, klasę i sprawność fizyczną. Równość może być postrzegana jako priorytet polityczny polegający na otwieraniu drzwi osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji.

Gospodarka planowa: w gospodarce planowej produkcja i usługi (a czasem także ceny) są określane przez rady społeczne, a nie pozostawiane do określenia przez rynek. Według socjalistów planowanie narzucone przez organ (lub organy) centralne będzie często lepsze i skuteczniejsze niż pozostawienie tych rzeczy siłom rynkowym.

Uspołecznione zyski: szeroko rozpowszechnioną wytyczną wśród socjalistów jest idea równego rozdziału zysków z produkcji gospodarczej między wszystkich członków społeczeństwa. W ten sposób ludzie odnoszący sukcesy pracują nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich członków swojej społeczności.

Produkcja ukierunkowana na potrzeby: wielu socjalistów uważa, że produkcja powinna kierować się równością i potrzebami mas. Dlatego też produkcja dóbr w gospodarce socjalistycznej powinna podlegać regulacji, tak aby w pierwszej kolejności zaspokajać podstawowe potrzeby. Zapobiega to zaburzeniom równowagi zakupowej, takim jak rozpuszczanie pieniędzy przez bogatych na drogie artykuły konsumpcyjne w gospodarkach, w których biednych nie stać na trzy posiłki dziennie.

Programy opieki społecznej: socjaliści zasadniczo opowiadają się za szeroko zakrojonymi i szczegółowymi programami pomocy społecznej, aby zapewnić ludności żywność, zakwaterowanie, edukację i podstawowy dochód. Może to pozwolić ludziom poświęcić się własnemu rozwojowi bez stresu związanego z koniecznością zaspokajania podstawowych potrzeb.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu na socjalizm, który pozwala na ocenę własnych poglądów na temat własności pracowniczej, równości, gospodarki planowej, uspołecznionych zysków, produkcji ukierunkowanej na potrzeby i programów opieki społecznej, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej dokładny i wiarygodny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Darmowe, internetowe testy, takie jak ten test na socjalizm, nie stanowią profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test dostarczany jest na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na socjalizm jest dostępny za darmo, nie wymaga rejestracji i pozwoli Ci uzyskać wynik dotyczący Twoich socjalistycznych poglądów.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się polityką i badaniem różnic indywidualnych.