Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Sosyalizm Testi

Sosyalizm, üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti fikrine odaklanan siyasi ve sosyal bir felsefedir. Bu test, size sosyalizmi 6 farklı alanda ölçen tek bir bileşik test sunmak amacıyla sosyalist unsurlarla olan görüş birliğinizi araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

Sosyalizmi ne derecede destekliyorsunuz? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 30

Birkaç şirketin hepsinin aynı lastiği, aynı İngiliz anahtarını, aynı kabloyu, vb. üretmesi verimli değildir, bu nedenle devlet bu üretimi koordine etmek için devreye girmelidir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Sosyalizm Testi (IDR-ST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-ST, sosyalizmi araştırmak için mevcut bazı araştırmaları bir araya getirme çabasını temsil etmektedir, böylece tek bir kapsamlı araç ortaya koymaktadır. IDR-ST mülkiyeti IDRlabs’a aittir.

Sosyalizm Testi ile ölçülen faktörler şunlardır:

Elbirliği Mülkiyeti: Üretim araçlarının kolektif mülkiyeti, sosyalizmin tüm biçimlerini aynı potada birleştiren temel ilkedir. Birçok sosyalist, kapitalist serbest teşebbüs sisteminin temelinde sömürücü, eşitsiz ve yıkıcı olduğunu düşünür. Bu etkilere, eşitsizlik ve insanlar arasındaki rekabet ihtiyacını azaltmak amacıyla kolektif üretim araçlarının sahibi olmalarına izin vererek karşı koymaya çalışırlar.

Eşitlik/Sosyal Adalet: Sosyal adalet, cinsiyet, ırk, yaş, sınıf ve sağlığa bakılmaksızın toplumun tüm üyelerinin siyasi, sosyal ve ekonomik fırsatlara eşit erişime sahip olması gerektiği görüşünü ifade eder. Eşitlik, ayrıcalıklı olmayanlara kapıları açmaya siyasi öncelik vermek olarak algılanabilir.

Planlı Ekonomi: Planlı bir ekonomide üretim ve hizmetler (ve bazen fiyatlar), bu faktörleri piyasaya bırakmak yerine kamu konseyleri tarafından belirlenir. Sosyalistlere göre, merkezi bir kurum (veya kurumlar) tarafından dayatılan plan, çoğu zaman bunları piyasa güçlerine bırakmaktan daha üstün ve daha verimli olacaktır.

Toplumsallaştırılmış Kârlar: Sosyalistler arasında yaygın bir ilke, ekonomik üretimden elde edilen kârın toplumun tüm üyeleri arasında eşit olarak dağıtılması gerektiği fikridir. Böylelikle, başarılı olan insanlar sadece kendileri için değil, aynı zamanda toplumun tüm üyeleri için çalışırlar.

İhtiyaç Odaklı Üretim Birçok sosyalist, üretimin eşitlik ve çoğunluğun ihtiyaçları tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünür. Dolayısıyla, sosyalist ekonomide ürünlerin üretimi öncelikle temel ihtiyaçlar karşılanacak şekilde düzenlenmelidir. Bu da, fakirlerin günde üç öğün yemek yiyemedikleri ekonomilerde zenginlerin pahalı tüketim malları üzerindeki savurganlığı gibi satın alma dengesizliklerini önler.

Sosyal Yardımlaşma Programları Sosyalistler genellikle halka yiyecek, barınma, eğitim ve asgari gelir sağlamak için geniş ve kapsamlı sosyal yardımlaşma programlarını tercih ederler. Bu, insanların temel ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalmanın getirdiği stres olmaksızın kendilerini insan gelişimine adamalarına izin verebilir.

Elbirliği mülkiyeti, eşitlik, planlı ekonomi, toplumsallaştırılmış kârlar, ihtiyaç odaklı üretim ve sosyal yardımlaşma programları hakkındaki görüşlerinizi gözden geçirmenizi sağlayan bu ücretsiz online Sosyalizm Testinin yayıncıları olarak, testi istatistiksel kontrollere ve validasyona tabi tutularak mümkün olduğu kadar geçerli ve güvenilir kılmaya çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Sosyalizm Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Sosyalizm Testi size ücretsiz olarak, kaydolmanız gerekmeksizin sunulmaktadır ve sosyalist görüşlerinize ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, siyaset ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.