Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum narcyzmu

Spektrum narcyzmu obejmuje szereg objawów, z których wszystkie wskazują na obecność narcyzmu, megalomanii i podobnych zaburzeń. Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie w rodzaju i nasileniu objawów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania spektrum narcystycznego zaburzenia osobowości i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący występowanie osobowości narcystycznej za pomocą 8 różnych domen.

Jak wpasowujesz się w spektrum narcyzmu? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 40

Jeśli ludzie kiedykolwiek okazywali swoje rozczarowanie moją osobą, przyczyną tego często była ich niezdolność do dostrzeżenia szerszej perspektywy.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na spektrum narcystycznego zaburzenia osobowości IDRlabs (IDR-NPDST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-NPDST opiera się na pracy dr. Aarona Pincusa oraz jego współpracowników, którzy stworzyli inwentarz patologicznego narcyzmu (Pathological Narcissism Inventory, PNI). Test IDR-NPDST nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na spektrum narcystycznego zaburzenia osobowości IDRlabs został oparty na kryteriach inwentarza patologicznego narcyzmu (PNI) dla narcystycznego zaburzenia osobowości, opublikowanych w Pincus, A. L., Ansell, E. B., Pimentel, C. A., Cain, N. M., Wright, A. G. C., & Levy, K. N. (2009). Initial construction and validation of the Pathological Narcissism Inventory. Psychological Assessment, 21, 365–379. Pincus, A. L. (2013). The Pathological Narcissism Inventory. In J. S. Ogrodniczuk (Ed.), Understanding and treating pathological narcissism (p. 93–110). American Psychological Association.  Schoenleber, Michelle & Roche, Michael & Wetzel, Eunike & Pincus, Aaron & Roberts, Brent. (2015). Brief-Pathological Narcissism Inventory (B-PNI). Schoenleber, M., Roche, M., Wetzel, E., Pincus, A., & Roberts, W. (2015). Development of a brief version of the pathological narcissism inventory. Psychology Assessment.

Praca dr. Pincusa oraz jego współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: inwentarzu patologicznego narcyzmu (PNI), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum narcystycznego zaburzenia osobowości IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na spektrum narcystycznego zaburzenia osobowości opiera się na słynnym i wysoko ocenionym inwentarzu do oceny klinicznej koncepcji narcystycznego zaburzenia osobowości. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej choroby. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum narcystycznego zaburzenia osobowości, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum narcystycznego zaburzenia osobowości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na spektrum narcyzmu jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do megalomanii, dążenia do prestiżu, wyzyskiwania, dynamiki racjonalizacji, pychy/niefrasobliwości, naciąganego światopoglądu, narcystycznej furii i niekontrolowanej wyobraźni.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na narcystyczne zaburzenie osobowości, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.