Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Narsisistik Spektrum Testi

Narsisistik spektrum, tümü narsisizm, büyüklenmecilik ve benzerlerinin varlığına işaret eden bir dizi semptomu kapsar. Bununla birlikte, semptomların tipi ve ciddiyet düzeyinde büyük farklılıklar mevcuttur.

Bu test, size narsisistik spektrumu 8 farklı alanda ölçen tek bir bileşik test sunmak amacıyla narsisist kişilikleri araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

Narsisistik spektrumda siz neredesiniz? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 40

Beni eleştirenler onlardan üstün olduğumu bilmelidir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Narsisistik Kişilik Bozukluğu Spektrum Testi (IDR-NPDST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-PST, Patolojik Narsisizm Envanterini (PNI) geliştirmiş olan Dr. Aaron Pincus vd. çalışmasına dayanmaktadır. IDR-NPDST, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Narsisistik Kişilik Bozukluğu Spektrum Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere narsisistik kişilik bozukluğu için PNI kriterlerinden yararlanmıştır. Pincus, A. L., Ansell, E. B., Pimentel, C. A., Cain, N. M., Wright, A. G. C., & Levy, K. N. (2009). Initial construction and validation of the Pathological Narcissism Inventory (Patolojik Narsisizm Envanterinin ilk kurgusu ve validasyonu). Psychological Assessment, 21, 365–379. Pincus, A. L. (2013). The Pathological Narcissism Inventory (Patolojik Narsisizm Envanteri). In J. S. Ogrodniczuk (Ed.), Understanding and treating pathological narcissism (J. S. Ogrodniczuk (Ed.) çalışmasında patolojik narsisizmin kavranması ve tedavisi) (s. 93–110). American Psychological Association.  Schoenleber, Michelle & Roche, Michael & Wetzel, Eunike & Pincus, Aaron & Roberts, Brent. (2015). Brief-Pathological Narcissism Inventory (B-PNI) (Kısa Patolojik Narsisizm Envanteri). Schoenleber, M., Roche, M., Wetzel, E., Pincus, A., & Roberts, W. (2015). Development of a brief version of the pathological narcissism inventory (Patolojik narsisizm envanterinin kısa uyarlamasının geliştirilmesi). Psychology Assessment.

Dr. Pincus ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan PNI psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Narsisistik Kişilik Bozukluğu Spektrum Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Spektrum Testi, narsisistik kişilik bozukluğu klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online narsisistik kişilik bozukluğu spektrum testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut narsisistik kişilik bozukluğu spektrum testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online narsisistik spektrum testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve büyüklenmeci benlik, statü arama, sömürücülük, mantıksallaştırma dinamikleri, kibir, uydurma dünya görüşü, narsisistik öfke ve disiplinsiz hayal gücüne ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin narsisistik kişilik bozukluğuna işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.