Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum psychozy

Spektrum psychozy obejmuje szereg objawów psychotycznych, z których wszystkie wskazują na obecność zaburzeń, takich jak zaburzenia urojeniowe, zaburzenie schizotypowe, schizofrenia oraz zaburzenie schizoafektywne. Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie w rodzaju i nasileniu objawów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania objawów spektrum psychozy i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący występowanie zdarzeń psychotycznych za pomocą 10 różnych domen.

Jak wpasowujesz się w spektrum psychozy? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 50

Zdarzają się okresy w moim życiu, kiedy opuszczam szkołę lub nie chodzę do pracy, ponieważ czuję, że przebywanie w samotności jest w tym momencie dla mnie niesamowicie ważne.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na spektrum psychozy IDRlabs (IDR-PST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-PST opiera się na pracy dr. Susan Rossell i jej współpracowników, którzy stworzyli kwestionariusz doświadczeń psychotycznych (Questionnaire for Psychotic Experiences, QPE). Test IDR-PST nie jest powiązany z konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na spektrum psychozy IDRlabs został oparty na kryteriach kwestionariusza QPE dla psychozy, opublikowanych w Rossell, S.L., Schutte, M., Toh, W., Thomas, N., Strauss, C., Linszen, M., Dellen, E., Heringa, S., Teunisse, R., Slotema, C., & Sommer, I. (2019). The questionnaire for psychotic experiences: An examination of the validity and reliability. Schizophrenia Bulletin, 45 (1), pp.78-87; Schutte, M., et al. (2020). Hallucinations and other psychotic experiences across diagnoses: A comparison of phenomenological features. Psychiatry Research, 292; Begemann, M., Linszen, M., de Boer, J., Hovenga, W., Gangadin, S., Schutte, M., & Sommer, I. (2019). Atopy increases risk of psychotic experiences. Frontiers in Psychiatry.

Praca dr. Rossell i jej współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: kwestionariuszu doświadczeń psychotycznych (QPE), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum psychozy IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na spektrum psychozy opiera się na słynnym i wysoko ocenionym inwentarzu do oceny klinicznej koncepcji spektrum schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej choroby. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum psychozy, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum psychozy, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na spektrum psychozy jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do halucynacji, urojeń, chaotycznej mowy, bezładnych myśli, nieobliczalnego zachowania, beznamiętnego afektu, podejrzliwości, lęku, izolacji społecznej i utraty zadowolenia.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na psychozę, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.