Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Psikoz Spektrum Testi

Psikoz spektrumu, tümü Sanrısal Bozukluk, Şizotipal Kişilik Bozukluğu, Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk gibi bozuklukların varlığına işaret eden bir dizi psikotik semptomu kapsar. Bununla birlikte, semptomların tipi ve ciddiyet düzeyinde büyük farklılıklar mevcuttur.

Bu test, size psikoz semptomlarını 10 farklı alanda ölçen tek bir bileşik test sunmak amacıyla psikoz semptomları araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

Psikoz spektrumunda siz neredesiniz? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 50

İnsanlar bana sık sık yazdığım ya da söylediğim şeyleri anlayamadıklarını söylemiştir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Psikoz Spektrum Testi (IDR-PST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-PST, Psikotik Deneyimler Anketi’ni (QPE) geliştirmiş olan Dr. Susan Rossell, vd. çalışmasına dayanmaktadır. IDR-PST, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Psikoz Spektrum Testi, takip eden çalışmalarda yayınlanmış olan QPE kriterlerine dayanmaktadır. Rossell, S.L., Schutte, M., Toh, W., Thomas, N., Strauss, C., Linszen, M., Dellen, E., Heringa, S., Teunisse, R., Slotema, C., & Sommer, I. (2019). The questionnaire for psychotic experiences: An examination of the validity and reliability. Schizophrenia Bulletin, 45 (1), pp.78-87; Schutte, M., vd. (2020). Hallucinations and other psychotic experiences across diagnoses: A comparison of phenomenological features. Psychiatry Research, 292; Begemann, M., Linszen, M., de Boer, J., Hovenga, W., Gangadin, S., Schutte, M., & Sommer, I. (2019). Atopy increases risk of psychotic experiences. Frontiers in Psychiatry.

Dr. Rossell ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan QPE psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Psikoz Spektrum Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Psikoz Spektrum Testi, şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozuklukların klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online psikoz spektrum testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut psikoz spektrum testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Psikoz Spektrum Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve halüsinasyonlar, sanrılar, konuşmada düzensizlik, dağınık düşünceler, dengesiz davranış, tekdüze duygulanım, şüphe, anksiyete, sosyal geri çekilme ve zevk alamamaya ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin psikoza işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.