Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum zaburzenia dwubiegunowego

Spektrum zaburzenia dwubiegunowego obejmuje szereg schorzeń dwubiegunowych, z których wszystkie wskazują na obecność zaburzeń, takich jak zaburzenie dwubiegunowe typu 1, zaburzenie dwubiegunowe typu 2 i zaburzenie cyklotymiczne. Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie w rodzaju i nasileniu objawów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania spektrum zaburzenia dwubiegunowego i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący występowanie spektrum zaburzenia dwubiegunowego za pomocą 10 różnych domen.

Jak wpasowujesz się w spektrum zaburzenia dwubiegunowego? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 50

Przez kilka dni lub tygodni bez przerwy…

Odczuwałem(am) frustrację i niezrozumienie.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na spektrum zaburzenia dwubiegunowego IDRlabs (IDR-BST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-BST opiera się na pracy dr. Richarda Depue i dr. Daniela Kleina, którzy stworzyli ogólny inwentarz zachowań (General Behavior Inventory, GBI). Test IDR-BST nie jest powiązany z konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na spektrum zaburzenia dwubiegunowego IDRlabs został oparty na kryteriach inwentarza GBI dla spektrum zaburzenia dwubiegunowego i zaburzeń powiązanych, opublikowanych w Depue, RA; Kleiman, RM; Davis, P; Hutchinson, M; Krauss, SP (February 1985). "The behavioral high-risk paradigm and bipolar affective disorder, VIII: Serum free cortisol in nonpatient cyclothymic subjects selected by the General Behavior Inventory". The American Journal of Psychiatry. 142 (2): 175–81. Klein, Daniel N.; Dickstein, Susan; Taylor, Ellen B.; Harding, Kathryn (February 1989). "Identifying chronic affective disorders in outpatients: Validation of the General Behavior Inventory". Journal of Consulting and Clinical Psychology. 57 (1). Findling, RL; Youngstrom, EA; Danielson, CK; DelPorto-Bedoya, D; Papish-David, R; Townsend, L; Calabrese, JR (February 2002). "Clinical decision-making using the General Behavior Inventory in juvenile bipolarity". Bipolar Disorders. 4(1): 34–42. Youngstrom, Eric A.; Murray, Greg; Johnson, Sheri L.; Findling, Robert L. (1 December 2016). "The 7 Up 7 Down Inventory: A 14-item measure of manic and depressive tendencies carved from the General Behavior Inventory". Psychological Assessment. 25 (4): 1377–1383. Youngstrom, Eric A.; Findling, Robert L.; Danielson, Carla Kmett; Calabrese, Joseph R. (June 2001). "Discriminative validity of parent report of hypomanic and depressive symptoms on the General Behavior Inventory". Psychological Assessment. 13 (2): 267–276.

Praca dr. Depue i dr. Kleina wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: ogólnym inwentarzu zachowań (GBI), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum zaburzenia dwubiegunowego IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na spektrum zaburzenia dwubiegunowego opiera się na słynnym i wysoko ocenionym inwentarzu do oceny klinicznej koncepcji spektrum zaburzenia dwubiegunowego i innych zaburzeń psychotycznych. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej choroby. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum zaburzenia dwubiegunowego, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum zaburzenia dwubiegunowego, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na spektrum zaburzenia dwubiegunowego jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do zwiększonej energii, podwyższonego nastroju, epizodów depresyjnych, nadpobudliwości, używania alkoholu/narkotyków, lęku, drażliwości, impulsywności, gonitwy myśli i wielomówności.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na zaburzenie dwubiegunowe i zaburzenia powiązane, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną wyników testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.