Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Szybki test na styl przywiązania

Oparte na pracy dr Judith A. Feeney.

Style przywiązania są jednym z najważniejszych pojęć w psychologii. Zgodnie z teorią przywiązania sposób, w jaki dostosowujemy się do opiekunów w młodości, ma trwały wpływ na nasze podejście do związków w wieku dorosłym.

Twierdzenia teorii przywiązania są poparte badaniami podłużnymi, przeprowadzonymi zarówno przez psychologów, jak i biologów. Określenie stylu przywiązania może pomóc Ci zrozumieć, dlaczego Twoi partnerzy zawsze wydają się przejawiać ten sam zestaw problemów.

Jaki jest Twój styl przywiązania? Dla każdego z poniższych stwierdzeń wskaż sposób, w jaki ono Ciebie dotyczy.

Pytanie 1 z 24

Oznaki dezaprobaty ze strony innych silnie na mnie wpływają.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

7-minutowy test na styl przywiązania IDRlabs (IDR-7MAST) został opracowany przez IDRlabs. IDR-7MAST opiera się na pracy dr Judith A. Feeney, dr Patricii Noller i dr Mary Hanrahan i ich Kwestionariuszu Stylów Przywiązania (Attachment Style Questionnaire, ASQ). IDR-7MAST nie jest powiązany z żadnym konkretnym naukowcem w dziedzinie psychopatologii, ani powiązanymi z nimi instytucjami badawczymi.

7-minutowy test na styl przywiązania IDRlabs opiera się na ASQ opublikowanym w pracach: Feeney, Judith; Noller, Patricia; Hanrahan, Mary, 1994. In assessing adult attachment; M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives (pp. 128-152); New York: Guilford Press; Feeney, J. A., & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 281–291; Feeney, J. A., Noller, P., & Hanrahan, M. (1994). Attachment Style Questionnaire (ASQ). APA PsycTests.

Praca dr Feeney, dr Noller i dr Hanrahan wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne w postaci szeroko stosowanego narzędzia psychologicznego, ASQ, do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy 7-minutowy test na styl przywiązania IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, terapeutów, autorów, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

7-minutowy test na styl przywiązania opiera się na znanym i cenionym narzędziu do oceny wzorców związków, które mogą obejmować style przywiązania wieku wczesnego i w dorosłości. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jednak jedynie „rzutem oka” i nie mogą zapewnić dokładnej oceny Twojego stylu przywiązania. Niniejszy test jest więc przeznaczony tylko do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego 7-minutowego testu na styl przywiązania, który pozwala sprawdzić siebie pod kątem oznak niespokojnego i/lub unikającego stylu przywiązania, staraliśmy się, aby test był jak najbardziej wiarygodny i dokładny. Dlatego poddaliśmy go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten 7-minutowy test na styl przywiązania, nie stanowią profesjonalnej oceny ani rekomendacji; wyniki testu są przekazywane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji o naszych internetowych testach i quizach, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania z usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten 7-minutowy test na styl przywiązania jest dostarczany za darmo i pozwala uzyskać wyniki związane z czterema klasycznymi wzorcami stylu przywiązania.

2. Poparty badaniami. Niniejszy test jest oparty na pracy naukowców o stopniu doktora i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu wzorców związków i stylu przywiązania respondenta (określając, czy jest to przywiązanie bezpieczne, niespokojne, lekceważące, czy bojaźliwe), mierzonych na podstawie znormalizowany pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został opracowany przy udziale osób zawodowo zajmujących się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.